Geregeld lopen we over en langs Mulderskop. Laatst viel het ons op dat er een wandelpaadje leek te zijn gemaakt door het oude heidegebied van Mulderskop.

Vanaf de Groesbeekseweg ter hoogte van het deel tussen de twee treinsporen loopt een paadje zuidwaarts langs het wat driehoekige stuk dat zogenaamd 'gedund' zou zijn. Iets verder kun je al snel linksaf slaan om op dit paadje terecht te komen.

Misschien is het me nooit opgevallen, maar gezien de toestand van het paadje lijkt het me een vers pad dat aangelegd is door Staatsbosbeheer om mensen in de gelegenheid te stellen nu ook door dit heidestukje te lopen. Het lijkt zo opnieuw een initiatief van SBB om mensen meer heidelievend te maken.