In November 2010 verscheen in het tijdschrift 'Tuin & Landschap' een artikel waarin een onderzoek werd beschreven dat aantoonde dat wifi-straling een negatieve invloed heeft op bomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Een team dat bestond uit onderzoekers van de leerstoelgroep plantcelbiologie van de Wageningen Universiteit toonde aan dat bomen die drie maanden lang werden blootgesteld aan wifi accesspoint duidelijke afstervingsverschijnselen begonnen te vertonen. Ik heb een pdf gemaakt van het artikel voor de geïnteresseerde lezer. 

Het vermogen waarmee de bomen (onder meer 20 essen) werden blootgesteld was 100 mW, vergelijkbaar met het vermogen dat je in een drukke geautomatiseerde kantooromgeving aantreft. Het pulserende frequentiegebied bedraagt vanzelfsprekend hetzelfde gebied als de wifi-modems die tegenwoordig bij veel mensen thuis aan het stralen is en soms zelfs op allerlei scholen.

Zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien staan de bladeren er allerminst goed voor. Er ontstond een loodglans bij de bladeren die het dichtst bij de wifi-stralingsbron stonden.

In het onderzoek zijn ook zaaiculturen van o.a. mais blootgesteld aan deze wifistraling. Hierbij bleek dat de een duidelijke vertraging in de groei en bloei ten opzichte van de controlegroep in een identieke maar stralingsloze klimaatruimte.

Het artikel noemt de mogelijkheid dat niet alleen de bladeren afsterven door wifi-straling, maar dat ook andere delen van bomen kunnen leiden onder de effecten. De laatste jaren worden immers steeds vaker aantastingen gezien als scheuren, bastknobbels,  verkleuringen en diverse vormen van weefselafsterving.

De heer André van Lammeren wil namens het onderzoeksteam dan ook aandringen op verder en langduriger onderzoek om te bepalen of ook deze andere verschijnselen een relatie hebben met de toegenomen wifi-deken die we er de laatste jaren gratis hebben bijgekregen.

Op de kritische site 'Stop UMTS.nl' wordt dit artikel vergezeld met de opmerking dat er bij bomen toch geen sprake kan zijn van enig nocebo (negatieve placebo)-effect of aanstellerij. Het stemt dan ook zeker tot nadenken als je ziet dat deze onnatuurlijk pulserende straling van wifi-zendstations letterlijk tot het afsterven van boombladeren kunnen leiden. Zou onze biologie nu echt totaal anders reageren op deze wifi-straling? 

Via StopUMTS is in pdf een vorige studie door dr. van Lammeren naar de ziektes van bomen in stedelijke gebieden terug te vinden. Die studie was de aanleiding voor dit huidige onderzoek. Dr. van Lammeren is ook terug te zien in een kort filmpje op het Belgische iHLN: Straling GSM en Draadloos Internet maakt bomen ziek.
 
Interessant is verder ook het werk van Johan op Boomschade, Aviko, Steenderen (pdf) en de bijbehorende site. Ook op Youtube valt er het nodige over dit verschijnsel van boomaantastingen door UMTS/GSM-stralingsmasten te zien: UMTS vernietigt bomen, Bomen Ziek door Straling van GSM en UMTS-masten.
  

Je kunt er ook meer over te weten komen op de site van Tuin en Landschap. De illustratie is afkomstig van het (papieren) tijdschrift zelf.

Zie verder ook: Veiligheidsnormen Wifi alleen gebaseerd op Mogelijke Opwarmingseffecten en voor een geinig toeristisch overzicht van allerlei masten in Nijmegen werp een blik op Stralende Foto's.

----

Update 29 November 2010: Op 18 Februari 2010 wordt er in Baarn een symposium georganiseerd over de effecten van electromagnetische straling op bomen. Op deze dag zal ook dr. van Lammeren spreken. Meer info op Bomencentrum Nederland

Update 22 december 2010: Ook schadelijke gevolgen op espen blijkt uit Amerikaans onderzoek uit 2010: Adverse Influence or Radio Frequency Backgrounds on Trembling Aspen Seedlings: Primary Observations.