- Zie voor recente kritische berichten over Libië: Waterput 2 overzicht -
 
Enkele uren nadat de veiligheidsraad resolutie 1973 aannam rondom het recht om de soevereiniteit van Libië te schenden door een oorlog te beginnen tegen de regerende partij, begin ik steeds meer weerstand te krijgen tegen de hypocrisie van het westen (en vooral de Verenigde Staten) met betrekking tot de Arabische opstanden.
 
Eén van de goed-ingelichte bronnen over de situatie in de Arabische wereld is de heer Mahdi Darius Nazemroaya. In Westerse Hypocrisie ten opzichte van Libië maak ik al gebruik van zijn kennis. Inmiddels heeft hij op 14 maart een ander interessant artikel geschreven, namelijk 'The Return of Pan-Arabism Amidst Upheaval: an End to Balkanization?'

In een aantal kleinere bijdragen wil ik enkele punten uit zijn analyse meer onder de aandacht brengen. Het lijkt er namelijk op dat wij in het westen weer eens goed gekleurde informatie tot ons krijgen. Terwijl we allemaal gemasseerd zijn om een militaire aanval te steunen tegen een soeverein land om burgers te beschermen, lijken er andere dingen te gebeuren waar we niets over horen.
 
In deze bijdrage een andere kijk op de situatie in Bahrein. Laten we eens kort voor de geest halen wat we in de media gezien hebben. We hebben menigten mensen gezien die protesteerden tegen de overheid (zie afbeelding). Aanvankelijk kregen we daar van die warme Tunenisch-Egyptische gevoelens bij, maar dat sloeg recentelijk om toen we de minister van Buitenlandse Zaken van Iran aan het woord hoorden. Hij zei namelijk dat er ongeoorloofd veel geweld gebruikt werd tegen de opstandelingen.
 
Eigenlijk zei hij hetzelfde als het Westen tegen Libië, alleen werd het zodanig gebracht dat de opstand in Bahrein eigenlijk toch maar vooral een opstand was van een klein groepje Iraans-gezinde sjiïtische moslims. Binnen een mum van tijd lijkt de publieke opinie gekeerd tegen de opstand in Bahrein, want ze worden gesteund door Iran.
 
Als we even naar Wikipedia kijken dan zien we dat 60% van de moslims in Bahrein behoort tot de sjiïetische tak van de Islam. Dus duidelijk geen kleine groep. De heersende klasse bestaat uit soennieten en die slaan de opstanden hardhandig neer, zelfs met steun van militairen uit Saudie-Arabië, de goede oude vriend van de Verenigde Staten.

Niemand lijkt daar vreemd van op te kijken. Stel je toch eens voor hoe het zou klinken als er een volksopstand zou zijn in Libië en Kadhaffi roept de steun in van het leger van Iran of Algerije. Zou dat niet weerstand leiden in de internationale gemeenschap?
 
Maar nee, duizenden soldaten uit Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden ingezet tegen de burgers in Bahrein (zie Saudi Troops enter Bahrain to Help Put down Unrest) en geen haan die er naar kraait omdat iedereen óf zit te kijken naar de tsunamiramp in Japan of de toestand in Libië of gewoonweg wordt gemanipuleerd door de gekleurde berichtgeving in de media.
 
Nazemroaya schrijft:  
In Bahrain blatant brutality was used against the Bahraini protesters, which were not just Shiite Muslims as unknowledgeable people and propagandists claim. Yet, the reaction of Washington and Brussels towards the Al-Khalifa family was diametrically different than their reaction towards Colonel Qaddafi in Libya.
'The Return of Pan-Arabism Amidst Upheaval: an End to Balkanization?'
In het artikel van de New York Times wordt benadrukt dat Saoedi-Arabië als de dood is voor meer macht van Iran in het kleine aangrenzende staatje Bahrein. Nu Moebarak, een goede anti-Iranvriend van Saudi-Arabië van het toneel verdwenen is en Hezbollah in Libanon een rol heeft gespeeld in de val van de regering voelt het bewind de hete adem van Iran in haar nek.
 
Vandaar de bereidwillige militaire steun om de volksopstand in Bahrein in de kiem te smoren. Waarschijnlijk zullen we weinig te horen krijgen over de manier waarop de mensenrechten daar worden geschonden. Daar zal geen veiligheidsraad zich over buigen, want de stem van het volk in Bahrein is ongewenst voor het westen en voor Saudi-Arabië.
 
Als Iran spreekt over deze mensenrechtenschendingen kan gewoon gebruik gemaakt worden van de jarenlange anti-Iran propaganda waardoor Iran niet serieus genomen wordt en we gaan kijken hoe Tripoli wordt gebombardeerd door het democratie-lievende Westen.

De koning, Hamad Ibn Isa Al Khalifah (zie afbeelding), zou iedere vorm van democratie tegenwerken. In 2001 zou er een nationaal charter zijn aangenomen met een overweldigende meerderheid door het volk waarin werd aangedrongen op democratische hervormingen, maar daar zou de koning in 2002 volgens de sjiiëtische meerderheid in decreet een stokje voor hebben gestoken om te voorkomen dat de sjiïetische meerderheid echt meer macht zou krijgen (zie allvoices).

Nazemroaya stelt dat uiteindelijk de volksopstanden niet te stoppen zullen zijn. Op een gegeven moment zal duidelijk worden hoe hypocriet de westerse wereld, met de Verenigde Staten voorop, is met haar democratische principes. Volgens hem zullen uiteindelijk ook de opstanden in Tunesië en Egypte leiden tot volksbewegingen die zullen leiden tot regeringen die niet meer aan de leiband zullen willen lopen van het rijke Westen.

Landen waarvan de rijkdommen worden verdeeld over de bevolking en niet onder een kleine elite die nauwe contacten onderhoud met westerse corporaties. Wellicht zien we hier een beweging zoals die plaatsvindt in Zuid-Amerika, waar landen als Venezuela, Ecuador en Bolivia niet langer willen fungeren als economische kolonies van de VS.

Laten we hopen dat we uiteindelijk het ware gezicht van het westen leren zien, en dat kunnen we vooral doen door aandacht te blijven besteden aan het hypocriete gedrag van de huidige machthebbers. 
 
P.S. Het verhaal voor de situatie in Jemen is niet veel anders dan voor Bahrein. Volgens Nazemroaya wil het westen de huidige president Saleh die al 32 jaar aan de macht is liever niet kwijt aan de stem van het volk. Volksopstand mooi, maar niet in Bahrein en Jemen alstublieft.

Update 26 maart 2011: Iraakse Premier Al-Maliki waarschuwt voor sektarische oorlog door het ingrijpen van het Soennitische leger van Saudi-Arabië tegen de bevolking die voor 60-70% sjiïetisch is. Lees meer: raq PM says Bahrain Crisis may ignite sectarian War

 (artikel ook geplaatst op nujij.nl)