Op 31 augustus 2007 is een groots rapport verschenen dat een meta-analyse heeft gedaan over 2000 wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. de effecten van straling op mensen en dieren. Dit 'Bio-Initiative Rapport' is de aanleiding geweest voor een krachtige resolutie in het Europees Parlement om de huidige stralingsnormen drastisch aan te passen. Vooral het alleen hanteren van het warmte-criterium wordt als achterhaald en primitief afgedaan (zie meer hierover op Veiligheidsnormen WiFi Alleen Gebaseerd op Mogelijke Opwarmingseffecten).

In dit uitgebreide wetenschappelijke werk van over 600 pagina's wordt ook gesproken over de ziekte van Alzheimer en de relatie met straling in het gebied van 1- 300 Mhz, de ELF (Extra Lage Frequenties). Op pagina 18 van het rapport wordt gesteld dat er sterke bewijzen zijn dat de langdurige blootstelling aan ELF een risicofactor is voor de ziekte van Alzheimer.

Straling van het ELF-type wordt vooral veroorzaakt door hoogspanningsmasten en elektrische apparatuur in huis.

Onderaan dit bericht staat de oorspronkelijke Engelstalige tekst. Ik heb hier de kern van het betoog weergegeven. In Sectie 12 van het rapport wordt uitgebreider stilgestaan bij de relatie tussen straling en de ziekte van Alzheimer (vanaf p.425)

Er wordt gesteld dat de aanwezigheid van veel 'amyloid beta' een risicofactor is voor de ziekte van Alzheimer en blootstelling aan ELF kan de hoeveelheid 'amyloid beta' verhogen. Er is aanzienlijk bewijs dat melatonine (een natuureigen stof) de hersenen kan beschermen tegen beschadigingen die tot Alzheimer kunnen leiden. De hoeveelheid melatonine kan flink worden verminderd door contact met ELF-straling, waardoor de hersenen dus minder kunnen worden beschermd.

Verder wordt betoogd dat ELF-velden de hoeveelheid calciumionen in zenuwcellen kan veranderen waardoor zogenaamde 'oxidatieve stress' wordt veroorzaakt. Het is tevens mogelijk dat langdurige blootstelling aan ELF neuronen (=zenuwcellen) kan aanzetten om gelijktijdig te vuren waardoor schade door de opstapeling van toxines kan ontstaan.


Exposure to electromagnetic fields has been studied in connection with Alzheimer’s disease, motor neuron disease and Parkinson’s disease. (4) These diseases all involve the death of specific neurons and may be classified as neurodegenerative diseases. There is evidence that high levels of amyloid beta are a risk factor for Alzheimer’s disease, and exposure to ELF can increase this substance in the brain.

There is considerable evidence that melatonin can protect the brain against damage leading to Alzheimer’s disease, and also strong evidence that exposure to ELF can reduce melatonin levels. Thus it is hypothesized that one of the body’s main protections against developing Alzheimer’s disease (melatonin) is less available to the body when people are
exposed to ELF.

Prolonged exposure to ELF fields could alter calcium (Ca2+) levels in neurons and induce oxidative stress (4). It is also possible that prolonged exposure to ELF fields may stimulate neurons (particularly large motor neurons) into synchronous firing, leading to damage by the buildup of toxins.
(afkomstig van Bio-Initiative Rapport, augustus 2007, p.18)

Afbeelding afkomstig van Leefbaar Delft. Zie ook: Onzichtbare Risico'sin het Draadloze Tijdperk