Voordat ik begon met het onderzoek naar stralingseffecten was ik me ervan bewust dat er allerlei tegenstrijdige verhalen in de media verschenen: dan was er weer een onderzoek dat zei dat je kanker kon krijgen van mobiel bellen, en dan was er weer een onderzoek dat zei dat er allemaal niets aan de hand was, gekoppeld aan de geruststellende woorden van de overheid en de gezondheidsraad.
          
Sindsdien is het me duidelijk geworden dat je eigenlijk wel kunt spreken over het ontstaan van twee groepen: een groep die blijft beweren dat alles OK is (groep A) en een andere groep die voorzichtiger is en twijfels heeft over de stralingsdeken die over ons is uitgelegd (groep B).

Wellicht zou je denken dat de groep die geen-risico's wil nemen (groep B) vooral bestaat uit hypergevoelige, wat zweverige mensen, die zich vooral veel indenken, maar dat blijkt in het geheel niet het geval. De tweede groep bevat legio wetenschappers, artsen, kritisch denkende mensen en vele ervaringsdeskundigen.

In deze bijdrage wil ik kort een beeld schetsen van de partijen in deze discussie.

Groep A: Er is Allemaal niets aan de Hand
Deze groep bestaat uit de overheid, de gezondheidsraad, de telecomindustrie, de wereldgezondheidsraad, technici die 'alleen-schadelijk-als-je-huid-opwarmt'-normen maken en een groep wetenschappers die opvallend vaak belangen hebben met de industrie (zie Stralingseffecten op DNA - Resultaten sterk afhankelijk van Geldschieter) en de vele burgers die de overheidsvoorlichting geloven en er verder geen onderzoek naar doen.

Groep B: Straling kan zeker Gevaarlijk zijn
Deze groep bestaat uit artsen (bijv. Freiburger Appel), wetenschappers (veelal niet betaald door industrie), ervaringsdeskundigen, Europees Parlement, bezorgde burgers en mensen die zich meer verdiept hebben in de materie.

Zoals je kunt zien is het niet verwonderlijk dat vooral groep A het momenteel voor het zeggen heeft. De overheid, de industrie, een deel van de wetenschappers, technici en de wereldgezondheidsraad hebben samen een machtsblok dat haast onaantastbaar lijkt. Zij scharen zich achter hun enige veiligheidsnorm: 'straling is alleen gevaarlijk als je erdoor opwarmt' en alleen als het 100% zeker is dat er andere effecten zijn dan zouden we misschien onze mening kunnen bijstellen. Zij zullen alles in het werk stellen om hun machtsblok te handhaven. Toegeven zou een enorm gezichtsverlies opleveren en bovendien zou het kapitalen gaan kosten.

Toch lijken er veel scheuren in dit machtsblok te ontstaan en wel omdat er een onophoudelijk stroom van wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat de straling van mobiele telefoons/zendmasten, DECT en WiFi wel degelijk - en vooral op de wat langere termijn - invloed heeft op de biologie.

Het Bio-Initiative Rapport uit 2007 (pdf), dat gebaseerd is op een overzicht van 2000 studies trekt conclusies die voor Groep A niet welgevallig zijn: door straling neemt de kans op allerlei soorten kanker toe, negatieve invloed op dementie en vele andere zeer zorgwekkende biologische symptomen. De 'huidopwarmnorm' van het establishment wordt als achterhaald en zeer onvoldoende beoordeeld: straling dringt door in ons lichaam en heeft veel meer effecten dan alleen mogelijke opwarming.

VOORLOPIGE CONCLUSIE
Ook al heeft Groep A voorlopig nog de macht in handen is het haast onvermijdelijk dat de stortvloed aan wetenschappelijke publicaties, gepaard gaande met observaties door artsen, epidemiologische studies en ook de vele verhalen van getroffen burgers er uiteindelijk toe moet leiden dat Groep A door de knieën gaat en - in navolging van de tabaks- en asbestindustrie - zal moeten toegeven dat het gebruik van wifi, mobiele telefonie, het wonen nabij zendmasten en hoogspanningskabels wel degelijk een gevaar inhoudt voor de volksgezondheid.

In vergelijking met de tabaks- en asbestindustrie is het in dit geval niet zo makkelijk om vrijwillig te kiezen niet te roken of geen asbest te gebruiken. In de huidige situatie krijgt gewoonweg iedere burger - of hij nu wil of niet -  te maken met de zeer waarschijnlijke gezondheidsrisico's.

Laten we hoop putten uit het Europees Parlement dat in een resolutie uit 2009 de Europese Commissie heeft opgeroepen de achterhaalde 'als-je-niet-warmer-wordt-is-alles-OK'-norm te vervangen en oog te hebben voor de enorme hoeveelheid wetenschappelijk materiaal dat aantoont dat er ernstige langetermijn gezondheidsrisico's kleven aan het blootgesteld worden aan verschillende vormen van straling. Laten we hopen dat nieuwe Europese wetgeving de definitieve val van Groep A zal veroorzaken.


Eerste illustratie afkomstig van Computable; Tweede illustratie foto van appartementencomplex in Nijmegen (eigen foto). Voor meer aantrekkelijke zendmastfoto's kun je terecht op de site Stralende Foto's