Er circuleren op internet allerlei videos die uiteenzetten hoe ontzettend scheef de wereld van het geld scheppen in elkaar steekt. Als je zo naar dat soort videos kijk hoop je maar dat het niet waar is, maar het enge gevoel bekruipt me steeds vaker dat het gewoon wél waar zou kunnen zijn. In deze bijdrage wil ik eens stil staan bij één van de stellingen uit de documentaire 'Money as Debt' 


 


Op 1'50" wordt een verhaal verteld dat eigenlijk te schokkend is om waar te zijn. Op de vraag hoe geld eigenlijk geschapen wordt - naast het beeld van het daadwerkelijk drukken van geld via de geldpers - wordt geantwoord dat het ontstaat door leningen en hypotheken.

De situatie wordt geschetst van een gezinnetje dat bij een bank aanklopt voor een hypotheek voor het huis dat ze willen kopen. Ook al zou je denken dat dat geld ergens in een kluis bij een bank als onderpand zou dienen, zou dat in het geheel niet het geval zijn. Het enige dat er gebeurt is het volgende: de lener tekent voor het bedrag van de hypotheek met de daarbij behorende rente en vervolgens schrijft de bankier het bedrag bij op het saldo van de bank zelf.

De handtekening van de persoon die de hypotheek neemt is alles wat nodig is om het volledige hypotheekbedrag als nieuw geschapen geld op de rekening van de bankier te schrijven!


Laat iedereen a.u.b. zo snel mogelijk reageren om te zeggen dat dit niet waar is. Als private bankiers werkelijk zó makkelijk geld kunnen scheppen uit het niets dan verdienen ze werkelijk geen enkele vorm van respect. Er is dan ook niemand die banken kan controleren, of werkelijk kan bijhouden hoeveel geld er zo uit de lucht wordt geschapen.
 
Alleen omdat we allemaal zo blindelings vertrouwen op banken kunnen ze op zo'n grote schaal misbruik maken van dat vertrouwen door maar door te blijven gaan met het verhogen van hun saldo op basis van verkochte hypotheken. Een bank zou helemaal niets opzij zetten bij het verkopen van een hypotheek; er zou alleen maar bijgeschreven worden.
 
Worden we werkelijk zo bedonderd?!

(deze pagina is ook gepromoot via nujij.nl