Update december 2011: Er is een nieuwe lijst beschikbaar voor de overschrijdingen in 2010 (1). Er waren iets minder mensen die meer verdienden dan een minister (voorheen werd gesproken over de Balkenende-norm, waarbij ik toch dacht dat de premier meer verdient dan een 'gewone' minister, maar hier wordt nadrukkelijk gesproken over het inkomen van een minister), maar ze verdienden gemiddeld wel meer (van 221 duizend naar 234 duizend euro).

In een persbericht van 23 december 2011 staat: "In 2010 waren er 2165 mensen werkzaam bij 470 verschillende organisaties in de publieke en semipublieke sector die meer verdienden dan het gemiddelde belastbaar jaarloon van een minister in 2010 (193.000 euro). Bij 176 van de 2165 ging het om een ontslagvergoeding waardoor zij boven het jaarloon van een minister uitkwamen. Gemiddeld verdienden de 2165 functionarissen € 234.191 euro

In 2009 ging het om 2232 mensen met een gemiddeld salaris van 221.044 euro (waarvan bij 193 mensen de ontslagvergoeding de reden was). Dat blijkt uit het overzicht dat minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) aan de Tweede Kamer heeft gezonden." (2)

(scrollen voor lijst (semi-) publieke sector inkomens!)
 
Laatst sprak ik met een 15-jarige puber die me vertelde dat hij zo blij was dat hij de Quote-500 had gekregen voor Sinterklaas. Hij liet me trots de grote namen in de lijst van de rijkste Nederlanders zien. Ik was verbaasd over dit enorme respect dat hij leek te hebben voor de mensen die veel geld verdienen. 

Alsof veel geld automatisch gelijk staat aan succes en het ultieme leven. Ikzelf zou het eigenlijk logischer vinden als al die rijke mensen zich eerder gingen schamen voor de enorme hoeveelheden geld die ze in bezit hebben. 

Goed, er zullen natuurlijk vast mensen zijn die het geld echt verdiend hebben, maar ik kan me niet onttrekken aan het idee dat veel mensen alleen zóveel geld kunnen verdienen omdat ze weten hoe ze gewone mensen op een slimme manier weten uit te buiten.

Op deze pagina wil ik een overzicht bijhouden van bedrijven/mensen/instellingen die meer verdienen dan €191.000,- wat inmiddels de Rutte-norm genoemd mag worden. In eerste instantie maak ik gebruik van de lijst die verzameld is door het varaprogramma Zembla. Zij hadden een uitzending op 30 oktober 2010 over de groep van instellingen die schaamteloos meer dan deze premiersnorm jaarlijks op hun rekening krijgen bijgeschreven, en wel vanuit publieke gelden. 

Het is natuurlijk al zeer ongewenst dat o.a. wapenfabrikanten, energiebedrijven, bankpersoneel en farmaceuten enorme hoeveelheden geld wegtrekken uit de samenleving, maar als zelfs zó duidelijk belastinggeld wegstroomt naar publieke bedrijven en instellingen dan kan er niet genoeg aandacht voor zijn. Dit soort misstanden kunnen eigenlijk niet meer bestaan in een wereld waar de gewone burger moet dokken om de fouten van de elite te dekken.

Is het geen aantrekkelijk idee om ons ongenoegen te uiten over deze schaamtevolle inkomens door de instellingen te verrassen met de nodige emails?

Hieronder volgt een lijstje van inkomens, gesorteerd van hoog naar laag. Bedragen zijn in euro's. Als er (wopt) achter een functie staat dan is de informatie afkomstig van het wopt-rapport van de overheid van 17 december 2010, anders voornamelijk afkomstig uit de uitzending van Zembla. Wopt staat overigens voor Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens.

In januari 2011 ben ik begonnen met het onderzoeken van de inkomens in de private sector. Je kunt daar de onwikkelingen volgen op Rondje langs de Raden.

 1. Voorzitter ABN-AMRO (2009) - 954.000
 2. President Directeur Schiphol (2009) - 739.000
 3. Voorzitter Bank Nederlandse Gemeenten (2009) - 708.000
 4. Ad-Interim Bestuurder Orbis Ziekenhuis in Sittard (2009) - 643.000
 5. Zes Bestuursleden ABN-AMRO (2009), elk - 600.000
 6. President-Directeur Nederlandse Spoorwegen (2009) - 566.000
 7. Directeur Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg (2009) -  507916 (wopt)
 8. Drie overige Directeuren Schiphol (2009), elk - 500.000
 9. Bestuurder Orbis Ziekenhuis in Sittard (2008) - 500.000
 10. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Vestia Groep Rotterdam (2009) - 497.160
 11. Bestuurder Vestia, woningcorporatie Rotterdam - Haaglanden (2009) - 497.000
 12. Algemeen Directeur Tennet (beheerder landelijke electriciteitsnetwerk) (2009) - 487.000 
 13. Raad van Bestuur CZ Groep Zorgverzekeraar OWM UA (2009) - 483.000
 14. Adviseur Raad van Bestuur Stichting Ymere (2009) - 471.546 (wopt)
 15. Presentator Vara (2009) - 451.000
 16. Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ-IZA-Trias-groep u.a. (2009) - 451.000 (wopt, zie speciale pagina)
 17. Directeur Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) (2009) - 448.000
 18. Duurste Specialist van Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam - 413.714 (er zijn maar liefst 15 specialisten in deze 'stichting' die méér dan 400.000 euro per jaar verdienen!)
 19. Duurste Specialist van Stichting Medisch Centrum Twente (2009) - 429.661
 20. Hoofd Autoriteit Financiële Markten (2009) - 420.000 (semi-publieke sector)
 21. Directeurbestuurder R.K. Woningstichting Ons Huis (2009) - 413.900 (wopt)
 22. Presentator Vara (2009) - 413.000
 23. Docent Politieacademie (2009) - 385.422 (wopt)
 24. Meest verdienende Medisch Specialist Erasmus MC (2009) - 368.512 (wopt)
 25. Voorzitter Zorggroep Noorderbreedte (Friesland) (2009) - 367.000
 26. Raad van Bestuur UMC St. Radboud Nijmegen (2009) - 365.931 (wopt)
 27. Directeur Bestuurder Stichting Parteon (2009) - 362.000
 28. Voorzitter Menzis zorgverzekeraar (2009) - 361.000
 29. Alliantie Woningcorporatie (2009) - 352.000
 30. Voorzitter Wageningen University (2009) - 351.000
 31. Duurste Hoogleraar UMC St. Radboud Nijmegen (2009) - 349.895 (wopt)
 32. Presentator Tros (2009) - 346.000
 33. Voorzitter Zorggroep Noord- en Midden Limburg (2009) - 342.000
 34. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Woonzorg Nederland (2009) - 340.534 (wopt)
 35. Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht (2009) - 340.523 (wopt)
 36. Algemeen Directeur Staedion (2009) - 239.115 
 37. Voorzitter van het Bestuur van LVNL (2009) - 338.134 (wopt)
 38. Duurste Medisch Specialist Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei (2009) - 334.582 (wopt)
 39. Presentator Vara (2009) - 334.000
 40. Directeur Raad van Bestuur CZ groep Zorgverzekeraar (2009) - 317.000 (wopt)
 41. Directievoorzitter Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (2009) - 313.457
 42. Bestuurder Stichting de Alliantie Huizen (2009) - 312.069
 43. Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (2009) - 310.958 (wopt)
 44. Medewerker Belastingdienst, Ministerie van Financiën (2009) - 309.418 (wopt)
 45. Duurste Medisch Specialist Universitair Medisch Centrum Utrecht (2009) - 308.619 (wopt)
 46. Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar UA (2009) - 308.371 (wopt)
 47. Bestuurder Stichting Flevoziekenhuis (2009) - 306.734 (wopt)
 48. Voorzitter Raad van Bestuur Maaslandziekenhuis Rotterdam (2009) - 306.714
 49. Algemeen Directeur NCRV (2009) - 304.000
 50. Voorzitter Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum Amersfoort (2009) - 301.526
 51. Directeur Behandeling, gynaecoloog Stichting Geertgen (2009) - 300.000
 52. Bestbetaalde Specialist AMC (2009) - 298.000
 53. Voorzitter Ymere woningbouwvereniging (2009) - 297.000
 54. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Atrium Medisch Centrum Heerlen (2009) - 294.781
 55. Bestuurder Stichting Catharina Ziekenhuis Eindhoven (2009) - 294.093
 56. Statutair Directeur Woningstichting Eigen Haard Amsterdam (2009) - 293.362 (wopt)
 57. Bestuurder NPO (Nederlandse Publieke Omroep) - 293.000
 58. Bestuurder Zorggroep Noord- en Midden Limburg (2009) - 293.000
 59. Duurste Hoogleraar van Universiteit van Amsterdam (2009) - 292.500 (wopt)
 60. Lid Raad van Bestuur Stichting Máxima Medisch Centrum (2009) - 292.000 (wopt)
 61. Bestbetaalde Hoogleraar Universiteit van Amsterdam (2009) - 292.000
 62. Directeur Stichting Medisch Centrum Haaglanden (2009) - 291.857 (wopt)
 63. Lid Raad van Bestuur Stichting Ymere (2009) - 287.383 (wopt)
 64. Bestuurder Stichting Alysis Zorggroep Arnhem (2009) - 286.047
 65. Bestuurder Stichting Haga Ziekenhuis 's-Gravenhage (2009) - 285.110 (wopt)
 66. Duurste Academisch Medisch Specialist VU Medisch Centrum Amsterdam - 284.436 (wopt, ruim 70 specialisten verdienen meer dan de premier in het VU Medisch Centrum)
 67. Directeur Beheer Sint Linduinastichting Schiedam (2009) - 282.370 (wopt)
 68. Voorzitter Stichting Amphia Breda (2009) - 281.702 (wopt)
 69. Bestbetaalde Specialist Westfries Gasthuis Hoorn (2009) - 281.000
 70. Bestbetaalde Hoogleraar Universiteit van Tilburg (2009) - 280.000
 71. Voorzitter Raad van Bestuur Ymere Amsterdam (2009) - 279.727 (wopt)
 72. Voorzitter Raad van Bestuur CWZ Nijmegen (2009) - 279.000 (wopt)
 73. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Heliomare Wijk aan Zee - 278.718 (wopt)
 74. Lid Raad van Bestuur Stichting Ymere Amsterdam - 273.549 (wopt)
 75. Algemeen Directeur Centraal Orgaan Opvang (COA) (2009) - 273.526 (wopt)
 76. Voorzitter Stenden Hogeschool Noord-Nederland (2009) - 272.000
 77. Lid Raad van Bestuur Stichting Portaal (Baarn) (2009) - 272.000
 78. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda - 271.653
 79. Lid Raad van Bestuur Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis - Den Bosch (2009) - 271.784
 80. Productiedirecteur CBR (2009) - 271.000
 81. Voorzitter CvB Universiteit Maastricht (2009) - 270.536 (wopt)
 82. Bestuurvoorzitter Universiteit Maastricht (2009) - 270.000  
 83. Directeur Omroepvereniging Max (2009) - 268.679 (wopt)
 84. Lid Raad van Bestuur Stichting Rijnland Zorggroep (2009) - 268.968 (wopt)
 85. Directeur/Bestuurder Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Eindhoven (2009) - 268.836
 86. Directeur Achmea Zorgverzekeringen (2009) - 268.000 (wopt)
 87. Stichting ComA Wonen Rotterdam (2009) - 266.409
 88. Voorzitter Raad van Bestuur TNO (2009) - 265.121 (wopt)
 89. Directeur Bestuurder Stichting Trudo Eindhoven (2009) - 263.877 (wopt)
 90. Directeur-bestuurder Stichting Hestia Groep (2009) - 260.543
 91. Voorzitter Raad van Bestuur R.K. Ziekenhuis St. Franciscus - 260.392 (wopt)
 92. Bestbetaalde Specialist Medisch Centrum Haaglanden - 258.000
 93. Raad van Bestuur Stichting Isala Klinieken - 257.732 (wopt)
 94. Voorzitter Universiteit van Utrecht (2009) - 256.000
 95. Directeur STER (St. Etherreclame) (2009) - 255.891
 96. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Diakonessenhuis (2009) - 254.089
 97. Voorzitter Pro Persona (2009) - 253.000 (wopt)
 98. Hoofd Agis Zorgverzekeringen (2009) - 253.000 (wopt)
 99. Bestuurder Stichting Gehandicaptenzorg Sittard - 251.901
 100. CEO European Division International Card Services BV (2009) - 250.959
 101. Presentator Tros (2009) - 249.000
 102. Bestuurder Talant, gehandicaptenzorg, Friesland (2009) - 246.000
 103. Voorzitter Cito (van Citotoets) (2009) - 245.000
 104. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Careyn (2009) - 243.137
 105. Algemeen Directeur VTS Politie Nederland (2009) - 242.266 (wopt)
 106. Directeur NIVRA (2009) - 242.000
 107. Directeur NV Industriebank LIOF (2009) - 240.630
 108. Directeur Bestuurder Stichting Habion (Ouderenhuisvesting Houten) (2009) - 236.935
 109. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Reinier van Arkel - Den Bosch - 234.450
 110. Bestuurder Woningbouwvereniging Stadgenoot Amsterdam (2009)  - 232.742 (wopt)
 111. Bestuurder Stichting De Stouwe uit Meppel (2009) - 230.293
 112. Bestuurder Avans Hogeschool Brabant (2009) - 230.000
 113. Tweede bestuurder Avans Hogeschool Brabant (2009) - 230.000
 114. Lid Raad van Bestuur Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (2009) - 228.780
 115. Directeur Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (2009) - 227.875
 116. Rector Universiteit van Utrecht (2009) - 225.000
 117. Bestuurder F.P. Bijdendijk Woningbouwvereniging Stadgenoot (2009) - 224.550 (wopt)
 118. Best betaalde Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam (2009) - 224.000
 119. Directeur TROS (2009) - 224.000
 120. Directeur NOS (2009) - 222.000
 121. Voorzitter ROC Amsterdam (2009) - 216.000
 122. Tweede bestuurder ROC Amsterdam (2009) - 216.000
 123. Voorzitter Raad van Bestuur Pluryn (2009) - 216.000 (wopt)
 124. Bestuurder Universiteit van Utrecht (2009) - 214.000
 125. Voorzitter Raad van Bestuur Stichting de Wever Tilburg (2009) - 213.852
 126. Vice-voorzitter Stenden Hogeschool Noord-Nederland (2009) - 210.000
 127. Bestuurder ROC Midden Nederland in Utrecht (2009) - 199.000
 128. Directeur Woningstichting Eigen Haard Amsterdam (2009) - 196.371 (wopt)
 129. Directeur NOS (2009) - 194.000
 130. Financieel Directeur Woningbouwvereniging Stadgenoot (2009) - 191.974 (wopt)
 131. Directeur Welbions Hengelo (2009) - 191.220
Op 17 december 2010 werd een overzicht bekend van de hoeveelheid topfunctionarissen in de (semi)publieke sector die meer verdienden dan €188.000. Het betrof een groep van maar liefst 2232 functionarissen, waarvan het gemiddelde inkomen €221.044,- bedroeg in 2009. 

In een brief van minister Donner aan de tweede kamer worden deze gegevens opgesomd en wordt een wetsvoorstel aangekondigd die - in mijn ogen op zeer bescheiden schaal - iets wil gaan doen aan deze misstanden. 

Meer informatie kun je vinden op: Brief aan Tweede Kamer over WOPT-rapportage. alwaar je ook links kunt vinden naar alle 2232 functionarissen die eigenlijk veel te veel verdienen, althans je kunt terug vinden bij welke instellingen ze werken en in welke functies: Overzicht WOPT-overschrijdingen-2009

versie 4 (3-1-2011) Ook verschenen op nujij.nl. Op 12 februari 2011 kwam ik een lijstje tegen met daarin de topsalarissen van goede doelen: Goede Doelen Moreel Failliet. De werkelijke bron kon ik (ook bij de de wereld draaft door) echter niet achterhalen. Wel een overzicht van maart 2010 op wereldburgers.tv (Salarissen goede doelen onderzocht)


Voetnoten
(1) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/23/wopt-rapportage-deel-1a-overzicht-van-overschrijdingen.html
(2) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/12/23/jaaroverzicht-topinkomens-publieke-en-semipublieke-sector-naar-tweede-kamer%5B2%5D.html