In een artikel dat gepubliceerd is in oktober 2010 in the 'Annals of Internal Medicine' werd geconcludeerd dat 92% van de placebo-onderzoeken in hun artikelen géén melding maken van de samenstelling van de gebruikte placebo's. 

In de 167 placebo-gecontroleerde studies uit 2008 en 2009 bleek maar 8% melding te doen van de ingrediënten van de placebo. Je zou je kunnen afvragen waarom het nuttig is om melding te maken van de samenstelling van placebo's: het zijn toch gewoon niet-werkzamen pilletjes waar wat suiker, olijfolie of misschien wat lactose in zit? 

Volgens Golomb e.a. is het echter maar de vraag of al die placebo's werkelijk zo neutraal zijn. Als je weet hoeveel belangen er gemoeid zijn om bepaalde medicijnen op de markt te krijgen dan weet je het maar nooit wat de farmaceutische bedrijven - die veelal zelf het onderzoek financieren en monitoren - bereid zijn te doen om de gewenste resultaten te krijgen.

Zo blijken er volgens Natural News onderzoeken te zijn gedaan naar de effectiviteit van AIDS-medicijnen waarbij de placebo voornamelijk bestond uit lactose, waarbij het bekend zou zijn dat veel AIDS-patiënten een lactose-intolerantie hebben ontwikkeld. Ook zou het mogelijk zijn dat bij de ontwikkeling van diabetes medicijnen er placebos worden gebruikt die bestaan uit suiker. 
 
Wat verder opmerkelijk is, is dat er in de Verenigde Staten (en vermoedelijk ook in Europa niet) geen regels zijn die iets zeggen over de samenstelling van placebo's. In principe kan er in placebo's gestopt worden wat de farmaceutische onderzoekers maar wensen. De onderzoekers adviseren dan ook dat in het vervolg bij ieder onderzoek ook genoemd dient te worden uit welke ingrediënten de placebo's bestaan.

ETHISCHE DILEMMA'S RONDOM PLACEBOGEBRUIK
Als reactie op het artikel van Golomb e.a. schreef Ann Elin Morkrid nog enkele kritische ethische kanttekeningen bij het gebruik van placebo's in onderzoek. Zo kun je je afvragen of het wel zo gepast is dat mensen die leiden aan ernstige ziektes het risico lopen om niet alleen een placebo te krijgen, maar zelfs een placebo te krijgen die hun situatie nog kan verslechteren (zodat het te testen medicijn er beter uitkomt). Als dan vervolgens ook nog eens zou blijken dat de werkelijke medicijnen effectiever in de verschillende wetenschappelijke tijdschriften worden beschreven dan ze werkelijk zijn, dan is het helemaal een onbetrouwbare boel geworden.

Zij pleit ook voor grootschalig onderzoek naar natuurlijke planten en kruiden die al duizenden jaren worden ingezet voor de genezing van ziekten. Omdat er echter geen patent op planten kan worden verkregen, kan er niet veel aan verdiend worden, waardoor er ook weinig onderzoek naar verricht wordt. Wel wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de strijd tegen natuurlijk geneeskundigen omdat ze niet-wetenschappelijk onderzochte behandelingen leveren. 

We leven in een vreemde wereld.