INTRODUCTIE
In september 2010 kwam even kort in het nieuws dat een oplage van een boek door het Pentagon was opgekocht om verbrand te worden. Via dit bericht kwam ik op een commentaar van Frederick Reuss die schrijft over de omvang van wat je wel de geheimzinnigheidsindustrie zou kunnen noemen in de Verenigde Staten. Zo blijkt dat er maar liefst 854.000 mensen zijn die inzage hebben in zogenaamde top-secret informatie.

CENSUUR VAN OPERATION DARK HEART VAN ANTHONY SCHAFFER
Anthony Schaffer wilde in 2010 een boek uitgeven over de geheime operaties van de Verenigde Staten (van de DIA = Defense Intelligence Agency) in het Noord-westen van Pakistan in 2003. Het boek 'Operation Dark Heart' met een oplage van 10.000 is echter door het Pentagon volledig opgekocht om vernietigd te worden. Er gaat wel een tweede druk komen waarin bepaalde wijzigingen zijn aangebracht. Wel zijn er van deze eerste druk de nodige proefversies verspreid die dan ook nog circuleren en door de actie van het Pentagon extra interessant geworden zijn. Wellicht is of komt er iemand die ze inscant en ze als pdf/ebook verspreid over de wereld? Laat het weten als je er meer over weet.

Een reden die door het Pentagon wordt genoemd is dat er informatie in staat die een gevaar zou kunnen opleveren voor de nationale veiligheid. Zo zouden er bijvoorbeeld namen van personen in staan die beter niet genoemd zouden moeten worden. 

Het Pentagon en de CIA zijn niet blij met mensen die een boekje opendoen over al die geheimen die voor het gewone volk verborgen blijven. Soms klappen er wel eens ex-CIA-agenten uit de school die niet meer zijn tegen te houden. Lees bijvoorbeeld eens het werk 'Confessions of an Economic Hit-man' van John Perkins' [zie bijvoorbeeld De Vernietiging van Ecuador door het Amerikaanse Rijk' en YouTube].

Ook heb ik al eens eerder geschreven over een Amerikaanse rechterlijke uitspraak uit de jaren 50 van de vorige eeuw om het werk van Wilhelm Reich te verbranden [zie Rechter gelast verbranding...]

DE GROTE GEHEIME WERELD VAN DE VERENIGDE STATEN
De auteur Frederick Reuss (van 'A Geography of Secrets') schrijft in de Huffington Post het artikel Book Burning in the Era of E-Books een commentaar op de boekverbranding, waarbij hij zich afvraagt in hoeverre het nog in deze digitale tijd past om boeken te verbranden. 

Wat mijn interesse vooral gewekt heeft is de grote hoeveelheid mensen die op een of andere manier de Amerikaanse geheimzinnigheidscultuur voedt. Zo haalt Reuss cijfers aan van de Washington Post die schat dat er zo'n 854.000 mensen een bepaalde toegang hebben tot 'top secret' documenten. Zo zouden er maar liefst 1271 overheidsorganisaties en 1931 private bedrijven zijn die 'top secret'-werkzaamheden verrichten voor de Amerikaanse overheid. 

Er blijkt een budget van 75 miljard dollar jaarlijks gestoken te worden in deze cultuur van geheimzinnigheid. Dit budget staat overigens nog volledig los van het defensiebudget, welke ook nog eens zo'n 35 miljard dollar uitgeeft aan geheime programma's waar de gewone bevolking niets vanaf weet.

Frederick Reuss haalt een zaak aan van 8 september 2010 waarin een rechter heeft besloten dat mensen niet het recht hebben te procederen in verband met de illegale transporten en martelingen door de CIA omdat staatsgeheimen dan misschien in het openbaar zouden kunnen komen. 

AFRONDING
Voor veel mensen is het niet aangenaam om met geheimen te moeten leven. Iedereen heeft wel eens ervaren hoe knagend het kan zijn als je allerlei dingen niet mag of kan delen met mensen om je heen. Soms kan het zelf ziekmakend werken. Je kunt je afvragen wat het betekent voor een land als de Verenigde Staten als er vele honderdduizenden mensen met geheimen in hun systeem rondlopen. 
Zou dat op een bepaald moment ook niet ergens tot gezondheidsproblemen leiden van het land als geheel; zouden de VS niet langzaamaan ziek worden hierdoor? En dan hebben we het niet eens over wat het betekent voor het vertrouwen van het gewone volk in haar leiders als er zoveel mensen om hen heen allerlei zaken geheim houden. 


zie ook: Pentagon laat boeken vernietigen (nos-nieuws, september 2010)