Geschrokken door de enorme hoeveelheid mensen die in Nederland meer verdienen dan de premier en dan nog wel van ons belastinggeld (zie Schaamtevolle Inkomens) heb ik me voorgenomen meer inzicht te verwerven in de werking van de bestuurselite in ons land. Hierbij ga ik verder dan alleen de publieke functies. Het doel is een overzicht te maken van de mensen die in verschillende raden van bestuur zitten en hun nevenfuncties. Als er openbare salarissen bij kunnen gevonden worden zal ik die ook noemen.

In een tijd dat de gewone burger moet opdraaien voor het gedrag van bankiers en de elitaire toplagen van onze samenleving wordt het tijd dat we met zijn allen eens meer inzicht krijgen in degene die veel geld wegtrekken uit onze samenleving voor zichzelf. Ik zal dat doen in verschillende 'Rondjes Langs de Raden'. 

1A. DELTA LLOYD GROEP
Vanavond zag ik een reclame van Delta Lloyd. Laten we daarom beginnen met de Delta Lloyd Groep. De Delta Lloyd Groep omvat OHRA, ABN AMRO Verzekeringen en Delta Lloyd zelf. In 2009 hebben de vier leden van de Raad van Bestuur samen 3,9 miljoen euro voor zichzelf verdiend. Dan weet je ook meteen waar een deel van onze verzekeringspremies heen vloeien.

(1) De voorzitter is N.W. (Niek) Hoek. Hij heeft in 2009 1,2 miljoen euro verdiend als voorzitter (toch al snel een half miljoen minder dan in 2008). Deze voorzitter is tevens actief als lid van de raad van Commissarissen van NIBC-bank (1B). Op pagina 30 van het jaarverslag kun je zien dat hij daar ook €40.000,- mee verdient, wat natuurlijk een schijntje is in vergelijking met die 1,2 miljoen. Verder is Niek Hoek commissaris bij een pensioen-NV genaamd 'Opvangregeling Leven I NV' waar ik niet veel over kon vinden. Ook is hij commissaris vice-voorzitter bij Stadsherstel Amsterdam NV (1C) (zie pagina 5 jaarverslag 2009). Daarnaast is hij ook commissaris bij Euronext, dat sinds 2007 een Amerikaanse onderneming is geworden, daar waag ik me verder maar niet aan. Daarnaast is hij bestuurslid van de Bond van Verzekeraars (1D), Lid van de Raad van Advies voor Rotterdam School of Managers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (daar is ook de foto te vinden) en is hij vice-voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (waar ik hem niet kon terugvinden overigens). Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum. En als afsluiter is hij ook nog vice-voorzitter bij het Nederlands Philharmonisch Orkest.

(2) P.K. Paul Medendorp. Lid Raad van Bestuur van Delta Lloyd NV. In 2009 heeft hij in deze functie €911.300,- verdiend. Hij is verder commissaris van de Andusgroep NV (1E), bezoldiging onbekend. Verder is hij lid van twee raden van Advies, namelijk voor de Business School Nederland en voor SEO Economisch Onderzoek. Bij deze laatste organisatie is een van de leden van de raad van commissarissen van de Delta Lloyd Groep, prof. dr. Eric Fischer (1A-6) ook bestuurslid. Verder is hij lid van het algemeen bestuur van Amsterdam Partners (1F)
 
(3) H.H. (Henk) Raué (foto), vertrekkend lid Raad van Bestuur Delta Lloyd NV. In 2009 heeft hij in deze functie eveneens €911.300,-  verdiend. Hij is ook commissaris van NPG (NewpelGroup), waar hij genoemd staat als non-executive director in de Board of Directors.

(4) E.A.A. (Emiel) Roozen, lid van Raad van Bestuur Delta Lloyd NV. per 2010. (In 2009 was dat mr. P.J.W.G. (Peter) Kok die eveneens €911.300,- verdiende in die functie). Emiel Roozen is naast lid van de Raad van Bestuur ook directievoorzitter van Delta Lloyd Levensverzekeringen NV, directeur Operations Delta Lloyd Levensverzekeringen NV, CFO Delta Lloyd Bankengroep NV en Senior Manager PriceWaterhouseCoopers. Daarnaast heeft hij ook deze nevenfuncties: Voorzitter van het stichtingbestuur van 'Spirit', een grote non-profit organisatie die in de stadsregio Amsterdam jeugdigen en gezinnen met sociale problemen helpt. Daarnaast is hij ook voorzitter van 'Stichting Burgerweeshuis', Roomsch Catholiek Jongens Weeshuis, een stichting die fondsen beheert.

Naast de bovengenoemde leden van de Raad van Bestuur waren er op het moment van schrijven ook 9 leden van de Raad van Commissarissen:

(5) P.G. (Pamela) Boumeester (€45.700 in 2009, foto afkomstig van Zorgvisie). Heeft naast dit commissariaat ook anderen waar ze deel van uitmaakt, namelijk die van Heijmans N.V. (1G) sinds 2010, Ordina NV (1H)  en Persgroep Nederland BV. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht Twente School of Managment (Enschede),  bestuurslid bij KF Hein Fonds in Utrecht, Lid van de Raad van Toezicht van de Veerstichting in Leiden. Ze is verder bestuurslid van het Franz Liszt Concours in Utrecht. Ook is bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds in Groningen. Verder is ze ook nog lid van de Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep in Delft. Daarnaast is ze coach voor interne en externe managers en lid van de Utrecht Development Board.

(6) Prof. dr. E.J. (Eric) Fischer. (€53.700,- in 2009, foto afkomstig van Amsterdamse Carrieredagen 2011). Is ook bijzonder hoogleraar en Interim decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn nevenfuncties bestaan verder uit het bestuurslid zijn van SEO Economisch Onderzoek. Daar zal hij vast het lid van de Raad van Toezicht Kees Medendorp (Ook van Delta Lloyd Groep, zie 1A-2) soms tegen het lijf lopen.

Verder is hij bestuurslid bij de AVVM (Academie voor Verenigingsmanagement) en van de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Advies van Chainworks, SNS-Reaal Fonds, Paepon (NRTO) en de Nederlandse Museumvereniging en Stichting Museumjaarkaart.

(7) Ir. J.G. (Jan) Haars (kreeg €45.700,- voor dit commissariaat) Gepensioneerd. Verder nog een ander commissariaat bij Ajax NV.

(8) Drs. ing. P.F. (Peter) Hartman (foto) Is President-Directeur van KLM NV. Verder heeft hij ook nog enkele commissariaten, en wel bij Stork, de Kenya Airways Group en Compagnia Aera Italiana S.p.A. Daarnaast behoort hij tot de raad van Advies van het Universiteitsfonds Delft, Made in Scotland (waarschijnlijk dit golfinitiatief). Daarnaast zit hij in de Raad van Toezicht bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Hij is verder Lid van de Raad van Advies voor Rotterdam School of Managers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, net zoals overigens de Directeur van de Delta Lloyd Groep zelf, Niek Hoek. Daarnaast is hij ook lid van de commissie Fondsenwerving Wereld Natuur Fonds.

(9) Drs. J.H. (Jan) Holsboer is inmiddels gepensioneerd, maar dat is geen bezwaar om toch nog lid van de raad van commissarissen te zijn bij de Delta Lloyd Groep, en niet alleen van de Delta Lloyd Groep. Hij is namelijk tevens commissaris bij vijf andere organisaties, namelijk bij Atradius BV (een kredietverzekeraar) en Atradius Credit Insurance N.V. waar hij in internationaal gezelschap verkeert. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen bij PartnerRe, waar je een uitgebreid verslag over zijn carrière kunt lezen, en bij TD Waterhouse, Yura International NV/Yam Invest N.V.  

Buiten dit alles heeft hij ook nog een flink aantal nevenfuncties. Hij is erelid van de Geneva Association, een soort onderzoeksbureau voor economie en verzekeringen. Hij is voorzitter van Stichting Vie D'or in Eindhoven. Verder is hij voorzitter van de vereniging Pro Senectute, welke ouderenwoningen beheert/verhuurt. Hij is ook voorzitter van het Fonds J. van Hove van Zijll anno 1647. Dan is hij nog bestuurslid van Stichting Imtech NV
 


 
1B. NIBC-BANK Voorzitter van de raad van bestuur van NIBC is Jeroen Drost (1B-1). In de raad van Commissarissen zit de voorzitter van de Delta Lloyd Groep, Niek Hoek (1A-1).
 
1C. STADSHERSTEL AMSTERDAM NV
Voorzitter van de raad van bestuur van Stadsherstel Amsterdam NV is in 2009 Mr. A. Meerstadt (1C-1). Niek Hoek (1A-1) is vice-voorzitter bij de raad van Commissarissen.

1D. BOND VAN VERZEKERAARS
Voorzitter R.R. Latenstein van Voorst.(1D-1). Niek Hoek (1A-1)  is bestuurslid.

1E. ANDUSGROUP
Directeur (CEO) Tom van Rijn. Paul Medendorp (1A-2) is lid van de raad van Commissarissen, samen met Daan Sperling en Wouter Waleson.

1F. AMSTERDAM PARTNERS
Voorzitter Paul Luijten, secretaris: Annemarie Jorritsma, Penningmeester: Boudewijn Beerkens, Age Fluitman. Op de site kwam ik niets tegen over Kees Medendorp (1A-2) die in het algemeen bestuur zou zitten.

1G. Heijmans NV
Voorzitter Rob van Gelder (€667.951 bruto-inkomen in 2009). Sinds 2010 is Pamela Boumeester (1A-5) lid van de Raad van Commissarissen

1H. Ordina NV
Voorzitter Ronald Kasteel. Pamela Boumeester (1A-5) lid van de Raad van Commissarissen.