(versie 1 februari 2012) Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er geregeld flink gekapt door bosbeheerorganisaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende projecten. Wordt er bij in de bossen ook aanzienlijk gekapt, stuur dan een mail met daarbij foto's en informatie over de hoeveelheid hectaren, de betrokken partijen en verdere achtergronden voor de kap zodat we die op deze site kunnen toevoegen. Momenteel is er nog geen enkele structurele manier waarop de stem van de burger/bosgenieter gehoord kan worden binnen natuurorganisaties als Staatsbosbeheer. 

Graag zou ik zien dat burgers meer invloed kunnen uitoefenen op natuuraanpassings- dan wel kaalslagprojecten in Nederland. Zoals Chris Kalden, de directeur van Staatsbosbeheer immers zelf al zegt: Staatsbosbeheer is er voor alle 16 miljoen Nederlanders. Wellicht kan deze site een bijdrage leveren aan dit democratiseringsproject binnen de wereld van het bosbeheer.

Deze site is overigens niet alleen bedoeld voor het kanaliseren van gevoelens van ongenoegen en verontwaardiging van burgers, maar biedt ook de mogelijkheid aan bosbeheerders om hun argumenten voor boskap te kunnen plaatsen. Ik geloof er namelijk in dat er via oprechte communicatie tussen de verschillende partijen er mogelijkheden kunnen onstaan voor een betere participatie van burgers.

Buiten de verschillende kapprojecten biedt deze pagina ook informatie over ontwikkelingen m.b.t. dit democratiseringsproces. Klik HIER om naar deze updates onderaan deze pagina te springen.


2012

Nabij Oss - Onder het mom van ' terug naar natuurbos' zijn veel bomen gekapt om het bos natuurlijker te laten lijken; ook het heide-praatje wordt weer gebruikt. In een artikel van Trouw (2) wordt het nieuwe gebied beschreven alsof je loopt door het ardennen-offensief: waar is mijn bos gebleven?
  
2011

Oud Meer bij Son - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de wel erg grove kap in dit bos die door staatsbosbeheer is uitgevoerd. Lees er meer over in het Eindhovens Dagblad (1) (15 november 2011).

Dwingelderveld
(ten noorden van Hoogenveen) - Kap van volgens stichting Woudreus zo'n 20 ha bos opnieuw om heide (en in dit geval natte heide) te scheppen. Lees er meer over op de site van het Dwingelderveld, waar je o.a. deze woorden  "Van een aantal kanten hoort boswachter Andre Donker uit Zuid Drenthe geluiden dat er nu wel heel rigoreus in het gebied gewerkt wordt. Andre: 'dat klopt, ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen. Het lijkt alsof er een storm over het Dwingelderveld raast momenteel, maar uiteindelijk levert het een Dwingelderveld op dat groter en natter wordt dan het nu al is, met een hogere diversiteit aan natte heidesoorten."

Het Schaffelaarse bos van Barneveld - door het Geldersch Landschap. Joost en Daan Jordens hebben een youtube-filmpje gemaakt waarin de kap op aangrijpende wijze wordt neergezet. De naam van het filmpje is: "The Destruction of het Schaffelaarse Bos" (illustratie rechts afkomstig van deze productie).
 
Leenderbos (nabij Eindhoven) - 40 ha volledige kap om o.a. het bos  afwisselender te maken. Zie artikel 'Houtkap in Leenderbos' in Eindhovens Dagblad van 24 februari 2011. Het Leenderbos is al flink aangepakt de laatste jaren: zie daarvoor ook het kop 'Leenderbos' onder 2009.

Kap Fijnsparrenbos in Nationaal Park Drents Friese Wold
(zie foto links van Rob Chrispijn) tot groot ongenoegen van de Nederlandse Mycologische Vereniging omdat er zeldzame zwarte bekerzwam hierdoor ernstig in gevaar komt. Zie persbericht van 9 februari 2011 van mycologische vereniging.

Plannen van Natuurmonumenten om uiteindelijk misschien wel 700 hectare extra stuifzandgebied te maken op de Veluwe om het Cyriasische Veld en het Beekhuizerzand met elkaar te verbinden. Tien hectare is reeds gekapt t.b.v. het stuifzand. Actievoerders tegen deze plannen zijn de Harderwijkers Jaap Schröder en Kees Janszen. Zie voor meer informatie de Apeldoornse Courant van 14 januari 2011 'Twist over Plannen voor Uitbreiding Woestijn'. Onderdeel hiervan is de kap van 10 hectare in het gebied de Haere (zie derde punt van 2010)
 
2010

Strubben/Kniphorstbos (Annen/Schipborg in Drenthe)
: omvang van het project door Staatsbosbeheer is mij onbekend. Actiegroep is opgericht (lees meer en meer).
 
Baarnsche Bos: Het lijkt te gaan om zo'n 1200 bomen. Ook hier is een protestgroep opgericht: Red het Baarnsche Bos door Jacqueline Spangenberg. (lees meer)
 
Landgoed de Haere op de Veluwe tussen Nunspeet en 't Harde (vlakbij Camping 'de Scheepsbel'. Landgoed in beheer van het Geldersch Landschap. Foto (links) gemaakt door Kees Weggelaar. Doel: zandverstuiving meer ruimte geven. Hoeveelheid hectaren nog onbekend. (meer info)

Ulvenhoutse Bos/ Voorbos nabij Breda
Duizenden bomen. In het kader van regulier onderhoud vanwege o.a. te lage waterstand voor de natuurlijke vegetatie. Hoeveelheid hectaren nog onbekend. Zie voor foto's: Flickr.com en een krantenbericht voor meer info.

Rijk van Nijmegen
In het kader van het Heiderijkproject is er in de bossen tussen Nijmegen, Groesbeek en Mook 83 hectare bos veranderd in een heideleefgebied. Hierbij zijn tussen de 30 en 60 ha volledig verwijderd en de rest is in verschillende mate van ernst gedund (zie factsheet/ onduidelijkheid na factsheet en website actiegroep Red ons Bos). Daarnaast heb ik een site opgestart met ontwikkelingen rondom Mulderskop, het centrale punt van de Heiderijkacties in 2009/2010.

Hatertse en Overasseltse Vennen 
Eveneens in de regio Nijmegen vindt een grootschalige kaalslag plaats op de Hatertse en Overasseltse Vennen. Hier gaat het om 80 hectare bos dat gekapt wordt om volgens Staatsbosbeheer verdroging van het vennegebied tegen te gaan (boskap mag in vennengebied). Ook hier is een actiegroep ontstaan die een site heeft opgericht: Stichting Bewoners Vennengebied.
 
(foto afkomstig van website Stichting Bewoners Vennengebied)
 
Kapse- en Veldensebos
Nabij Warnsveld zijn honderden bomen gekapt in een gebied dat wordt beheerd door het Geldersch Landschap (meer info)
 
2009
Herperduinen 
Nabij Oss ligt het natuurgebied de Herperduinen. Het is me onbekend hoeveel hectaren er hier zijn aangepakt door de gemeente Oss. Meer informatie is welkom. Zie hier enkele sites van de tegenstanders: Bos en Mens en Ingrid den Ouden

Leenderbos
17 hectare bos worden gekapt om een heideverbinding met België mogelijk te maken. Lees er meer over op Massale Boomkap in Leenderbos (zie ook Leenderbos verandert Geleidelijk ("Er moeten wel stukjes bos gerooid worden"), Houtvesters dunnen deel Leenderbos uit ("In het totaal wordt 1500 kubieke meter hout geoogst")). Dit Leenderbos is al eerder flink onder het mes genomen (voor 1900 kubieke meter hout in 2008), zie Houtkap Leenderbos...
 

ALLERLEI ONTWIKKELINGEN
Op 2 december 2010 heeft PVV-kamerlid Karen Gerbrands kamervragen gesteld rondom de verschillende kapprojecten van Staatsbosbeheer. Je kunt de vragen vinden op Massale Boskap en op de site van de PVV: Stop de Blinde Kap!
 
 

 
VOETNOTEN
(1) http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/9855185/Onafhankelijk-onderzoek-bosbeheer-Son.ece
(2) http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/groen/article/detail/3146840/2012/01/31/Waarom-is-mijn-bos-totaal-vernietigd.dhtml