Eind juni 2011 ontving ik een brief van een lezer van deze website. Op basis van de informatie in het artikel 'Mogelijke gevaren van Lichaamsvreemd Squaleen' nam ze contact op met een vraag over de mogelijke relatie tussen het nemen van griepprikken en het ontwikkelen van een hogere cholesterolwaarde. Deze vraag heb ik doorgegeven aan de expert op dit vlak, Teuni Kuipers, die een antwoord gaf op deze vragen.

De vragen (in zwart) en de antwoorden (in rood) kun je hieronder vinden. De mail heb ik in delen geplaatst.

MAIL DEEL 1

LS,

In maart 2010 werd bij controle op mijn hoge bloeddruk een onverklaarbaar hoog cholesterolgehalte geconstateerd. (> 10 mmol/L) Onverklaarbaar omdat in voorgaande bloedcontroles nooit sprake was van een hoge cholesterol (meestal ca 4,5 mmol/L). Bovendien heb ik sinds die tijd ook last van plotseling in slaapvallen (narcoleptie)

In het jaar voor deze constatering zijn er twee medicaties bij mij gewijzigd/nieuw:

1ste de medicatie voor mijn hoge bloeddruk werd van leverancier gewijzigd

2de in 2009 kreeg ik – naast de normale griepprik – twee maal een Mexicaanse Griepinjectie.

Omdat ik niet zomaar weer extra “chemische” middelen zoals Statines wil slikken hebben mijn huisarts en ik besloten het cholesterol via voedingsaanpassingen (geen tot weinig vet) te verlagen. Dit is in zekere mate gelukt, zij het dat deze na meer dan een jaar nog steeds aan de hoge kant is (ca 7,0 mmol/L)


Die 7,0 mmol/L is helemaal niet aan de hoge kant, maar normaal. Die 'normale' waarde voor cholesterol is arbitrair en voor eigen gewin vastgesteld door de farmacie, die op die manier al bij normale waarden zeer winstgevende medicatie kan gaan voorschrijven.

Lees hiervoor eens het boek De cholesterol-leugen door prof.dr. Walter Hartenbach, Ankh Hermes, 2005. Er bestaat ook een serie Engelstalige boeken. Bovendien schommelt de cholesterolwaarde erg.Hoe meer energie er nodig is, hoe hoger de eigen cholesterolproductie wordt. En dat is maar goed ook.

Bij stress wordt er cortisol gevormd en daarvoor is cholesterol nodig. Stressvolle perioden kunnen daarom ook worden gekenmerkt door een grotere cholesterolproductie en en hogere cholesterolspiegel.

De cholesterolspiegel stijgt naarmate we ouder worden en pas na het 70-ste levensjaar begint die weer enigszins te dalen.

MAIL DEEL 2

Nu las ik dat de stof “squaleen” toegevoegd adjuvans in het Mex.Griep vaccin mogelijk antilichamen kan opbouwen waardoor het eigen squaleen wordt afgebroken.

Vraag:

Is het mogelijk dat de Mex.Griepprik veroorzaker is van deze hoge cholesterol?

REACTIE 2:

Op een directe manier kan die Mex. griepprik niet de cholesterolspiegel verhogen. Maar indirect zou dat wel mogelijk kunnen zijn. Door de Mex. griepprikken kan er diabetes type 2 ontstaan. En bij een nog niet behandelde DM2 kan er sprake zijn van energietekort. Dit probeert het lichaam dan te compenseren door de aanmaak van meer cholesterol, zodat in de mitochondrien kan worden overgeschakeld op vetverbranding als de suikerverbrnding tekort gaat schieten. Dat is een normaal compensatiemechanisme. Ik weet niet of er bij u ook sprake is van DM2. Is dat al uitgesloten?


MAIL, DEEL 3:

Indien ja, hoe kan men dit aantonen (antilichaambepaling tegen Squaleen?)

Dat heeft niets te maken met antilichamen tegen squaleen. Als er sprake zou zijn van tekort aan squaleen, dan manifesteert zich dat als een tekort aan myeline en dat leidt dan weer tot aandoeningen zoals MS.

Myeline is namelijk opgebouwd uit cholesterol en squaleen en nog wat.

MAIL, DEEL 4:

Indien ja, wat kun je – zonder nieuwe medicatie (Statines) – extra doen om via voeding het gehalte te verlagen? (elke dag een appel?)

Als die cholesterol niet hoger is dan 7 is er niets aan de hand en zou ik ook niet gaan proberen om dat nog verder te verlagen. Cholesterol is voor de mens een zeer onmisbare en erg belangrijke stof die zeer betrokken is bij de energievoorziening van het lichaam en nog veel meer functies. Een te laag cholesterol leidt tot allerlei aandoeningen, maar daar heeft de op winst beluste farmacie totaal geen boodschap aan. Integendeel, want dat werkt ook weer omzetverhogend.

De 'normale waarder voor de bloeddruk is door de lobby vanuit de farmacie ook al enige keren naar beneden bijgesteld, zodat iederen weer een pilltje meer moest gaan slikken. (Ik ook, totdat ik door kreeg wat ik er zelf op een gezonde manier aan kon doen.)

Ik ben - aan de hand van bestaande onderzoeksresultaten die door de autoriteiten onder het vloerkleed waren geveegd - coenzym Q10 gaan slikken (eerst 100 mg per dag). Het resultaat was dat er drie dingen veranderden ten behoeve van een beter welbevinden, namelijk een lagere bloedsuiker, een lagere bloeddruk , een lager cholesterol en een lager gewicht en ..... veel meer energie voor de dagelijke dingen.

Als je statines gaat slikken, dan wacht er een hele lange lijst met bijwerkingen die de consument nooit verteld worden. Er ontstaat dan ook een verlaging van de spiegel van het lichaamseigen Q10, en daardoor een kans op hogere bloedsuikers en zelfs DM2, gewichtstoename, hogere bloeddruk en op termijn zelfs hoger cholesterol!!! Ga dus nooit statines slikken.

MAIL DEEL 5:

Is er na de introductie meer onderzoek gedaan naar andere bijwerkingen zoals Narcolepsie?

Bij mijn weten niet. Men weigert halsstarrig om onderzoek te doen naar de link tussen narcolepsie en die vaccinaties. narcolepsie komt voor bij het gebruik van allerlei vaccinaties, als er maar genoeg aluminium in de vaccins zit. Ik heb precies beschreven hoe dat mechanisme in elkaar steekt, maar de reguliere medici weigeren zelfs om het te lezen. Na de HPV-vaccinaties kreeg een meisje ernstige narcolepsie. het meisje heeft diverse malen in het ziekenhuis gelegen, maar toen de ouders die artsen mijn hypothese aanreikten weigerden ze die aan te nemen en te lezen, terwijl ze zelf niet weten hoe het kind aan die vreemde conditie komt en ze ook helemaal niets te bieden hebben in de vorm van een therapie. Ze wisten op voorhand echter wel vast en zeker dat er totaal geen relatie met vacinaties kon zijn........

Illustration Stress-button taken from The Cortisol-Stress Connection