Eind januari 2011 werd er in het programma Reporter van de KRO aandacht besteed aan bepaalde misstanden binnen de orthopedische wereld. In de reportage '730 dagen pijn'  wordt duidelijk dat allerlei chirurgen zogenaamde consultancy-contracten blijken te hebben met bedrijven die medische hulpmiddelen/producten leveren. 

Zo wordt er aandacht besteed aan een bepaalde metalen sportheup (foto) van bedrijven als dePuy en Biomet die wel eens erg vaak gebruikt zouden worden door chirurgen met dergelijke contracten met die diezelfde bedrijven. Als dan vervolgens blijkt dat deze protheses vaak niet uitgebreid zijn getest dan wordt het meteen een stuk dubieuzer. Zeker als ook blijkt dat door dit soort heupen ijzervijlsel kan vrijkomen dat in de bloedstroom terecht kan komen. 


In de reportage is ook aandacht voor de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. De voorzitter van deze vereniging, de heer van Mourik zegt dat hij niet op de hoogte is van consultancy-contracten in zijn vereniging. Ook ziet hij geen gevaren voor belangenverstrengeling als er gewezen wordt op de advertenties in het orthopedische tijdschrift 'Zorg voor Beweging' (zie illustratie)
Als je kijkt naar de congresagenda op de site van de Orthopaedische vereniging dan zie je daar opnieuw de fabrikanten als Zimmer, dePuy, Biomet, Smith & Nephew, Stryker en Synthes genoemd staan als sponsoren.

Deze belangenverstrengelingen zijn al lange tijd bekend binnen de psychiatrische wereld, maar eigenlijk krijgen deze verstrengelingen betrekkelijk weinig aandacht binnen de andere medische sectoren.

In de reportage wordt duidelijk dat de Sint Maartenskliniek in Nijmegen al jaren wist van het ijzerslijpselgevaar van de metalen sportheupprothese en die dan ook niet meer gebruikte. Groot was dan ook de verbazing van de betrokken patiënte toen bleek dat de Isalakliniek in Zwolle nog wel gewoon gebruik maakte van deze prothesen.
 
Zou het niet de taak zijn van een beroepsvereniging om dergelijke informatie via hun tijdschrift te verspreiden over alle orthopeden in Nederland? Dat is klaarblijkelijk nauwelijks gebeurd. In een brief in oktober 2010 werd uiteindelijk wel gewaarschuwd voor de prothese van dePuy, maar niet voor soortgelijke heupen van andere bedrijven. 

OP JE HOEDE ZIJN VOOR MEDISCHE BEROEPSVERENIGINGEN?
Deze uitzending bracht bij me in herinnering de kritiek van Kevin Trudeau (foto). Deze man heeft in Amerika de toorn van veel mensen in de medische wereld opgeroepen omdat hij zijn bedenkingen heeft geuit bij de werkelijke belangen van veel medische beroepsverenigingen. Hij stelt dat je erg op je hoede moet zijn bij deze verenigingen omdat zij in eerste instantie - zoals alle beroepsverenigingen - vooral zijn opgericht ter bescherming van hun eigen belangen.

Bij deze belangenbescherming zou je kunnen denken aan het proberen los te weken van zoveel mogelijk onderzoek, goede banden onderhouden met de industrie, bescherming van de inkomens van hun deelnemers, het beschermen van het imago van de beroepsgroep. Natuurlijk zeggen ze officieel ook er te zijn om voor patiënten op te komen, maar volgens Trudeau is dat iets secundairs.

Voor degene die deze kritiek van Trudeau als onwerkelijk terzijde zouden willen schuiven is het misschien toch de moeite waard om eens de tijdschriften en vakbladen van de verschillende beroepsverenigingen door te nemen. Ik denk dat je dan snel zult zien dat er nauwe banden zijn tussen deze beroepsverenigingen en de bijbehorende medische bedrijven. 

De bewering van de orthopedisch chirurg Henk Been in de uitzending van Reporter dat er wel 20 orthopedisch chirurgen zijn in Nederland met een 'consultancy-contract' met de industrie maakt het aannemelijk dat dit niet alleen geldt voor de orthopedie, maar waarschijnlijk voor alle medische sectoren. In de uitzending werd overigens ook aandacht besteed aan orthopaeden die zeer ontevreden zijn over dit soort zaken. Hieronder enkele mogelijke suggesties voor nader onderzoek:


- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie
- Nederlandse Vereniging voor artsen van Longziekten en Tuberculose- Nederlandse Vereniging voor Oncologen
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
- Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
- Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie
- Vereniging van Maag Darm Lever Artsen
- Nederlandse Vereniging voor Urologie


 
Illustratie van sportheup afkomstig van Heupchirurgie.nl