Op 23 december 2011 keurde de regering het wetsvoorstel goed van de kersverse CDA-minister Spies van Binnenlandse Zaken dat inhoudt dat woningcorporaties verplicht zouden worden om maar liefst 75% van hun huurwoningen te koop aan te bieden aan de huurders (1).

Aan Minister Spies kun je het niet echt wijten: de regeling blijkt al in het regeerakkoord gestaan te hebben. 

De regeling wordt vooral gepresenteerd als een prachtige kans voor de huurders in Nederland om ook een huis te kunnen kopen. Ondanks alle crises in de bankensector wordt nog altijd het idee gepromoot dat het goed en verstandig is om een hypotheek af te sluiten, want een wijs mens huurt niet, maar koopt zijn eigen woning.
  
 

De ironie wil dat enkele dagen ervoor juist vanuit het CDA geluiden komen die iets willen doen aan de enorme hypotheekschuld die wij in Nederland hebben opgebouwd. Inmiddels zo'n 644 miljard euro (2). Hiermee zouden we ook het enige land in de wereld zijn met een dergelijke hoge hypotheekschuld (3,4).

Inmiddels weten we dat banken enorme winsten maken met het afsluiten van een hypotheek vanwege hun ongekende macht om van een hypotheek gewoonweg 90% zelf uit het niets te mogen scheppen (5). Dat maakt het voor banken erg aantrekkelijk om zoveel mogelijk hypotheken af te sluiten. Door het wetsvoorstel van minister Spiers van Binnenlandse Zaken zouden er veel mensen die nu zonder enige schuld huren, gestimuleerd kunnen worden om ook te beginnen aan het afsluiten van een schuld, die eufemistisch hypotheek wordt genoemd.

De bankensector geniet met volle teugen van het Nederlandse hypotheekrente-aftreksysteem: veel mensen gaan een hypotheekschuld aan, en de overheid betaalt enorme bedragen aan rente. Als er straks ook nog eens veel huurders zo gek gemaakt worden om ook een schuld om hun nek te leggen wordt de landelijke hypotheekschuld nog hoger en de uitgaven aan hypotheekrente-aftrek door de overheid zouden dan ook nog eens enorm toenemen.
 
Uiteindelijk is het vooral de bankensector die de grote winnaar is van dit wetsvoorstel. En mochten er problemen ontstaan dan betaalt de burger wel weer al die bij-elkaar-gefantaseerde 90%-hypotheekbedragen in werkelijk geld terug en kunnen we weer miljarden extra gaan bezuinigen.

In deze tijden zou de overheid mensen juist niet moeten stimuleren om nieuwe schulden aan te gaan, onder het mom van hoe fijn het toch wel niet is om een eigen huis te hebben.
 
VOETNOTEN
(1) http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/ministerraad/persberichten/2011/12/23/kabinet-introduceert-kooprecht-voor-huurder-corporatiewoning.html
(2) http://nos.nl/artikel/324398-cda-aflossen-hypotheek-stimuleren.html
(3) http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-05-2010/nederland-heeft-s-werelds-grootste-hypotheekschuld/
(4) http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/
(5) http://waterput.yolasite.com/artikelen/schept-een-bank-bij-het-afsluiten-van-een-hypotheek-werkelijk-het-hypotheekbedrag-uit-niets-