In Oostenrijk is een aantal wetenschappers actief in het speuren naar de biologische effecten van pulserende GSM-straling. Al eerder sprak ik over de Oostenrijkse dr. Gerd Oberfeld (zie Geen Draadloos Internet in Klaslokaal) omdat hij in 2005 al in het district Salzburg het advies heeft afgegeven om op scholen geen gebruik te maken van DECT of WiFi. 

In 2007 is er door andere Oostenrijkse wetenschappers onderzoek gedaan naar de effecten van een GSM-stralingsbron van verschillende sterkten op de aanmaak van bepaalde stofjes in het lichaam. De studie is niet gesponsord door een telecombedrijf wat de betrouwbaarheid ten goede komt (zie Resultaten Stralingseffecten op DNA sterk afhankelijk van Sponsor). 

De hoofdonderzoekers, de professoren Hacker en Pauser, hebben destijds aangetoond dat er veranderingen optraden bij de hoeveelheid stresshormoon (cortisol) dat werd aangemaakt. Ook werd er statistisch significant meer alfa-amylase aangemaakt. Dit is een enzym in het speeksel dat een belangrijke rol speelt bij de spijsvertering. Verder werd er ook meer Immunoglobuline A (antilichamen) aangetroffen, maar dat was niet significant.

Schijnbaar ervaart het lichaam door de invloed van gsm-stralingsbronnen stress dat zich uit in de productie van meer cortisol, alsmede de aanmaak van meer Amylase, wat ook een stressmarker zou zijn.

De auteurs concluderen dat de stressverhoging kan leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem en ook tot een toename van depressieve klachten.

In 2010 zijn inmiddels wereldwijd de resultaten bevestigd en ook gepubliceerd in tijdschriften als Journal of Biomedical and Environmental Sciences. 

Bronnen:
- Oostenrijk: Stressenzymen bij sblootstelling aan zendmasten voor mobiele telefonie
- GSM-Studie Salzburg 2007 (Duitstalig, pdf)
- Effects of Exposure to GSM Mobile Phone Base Station ... (Biomedical and Environmental Sciences, juni 2010)
- Handy Studie aus Salzburg wurde nun weltweit bestätigt (augustus 2010)

Illustratie afkomstig van the Academy of Brooklyn

Terzijde: het steroïde hormoon cortisol wordt gemaakt uit cholesterol. Zie hiervoor meer op: De Cholesterolleugen