Er zullen niet veel mensen meer zijn die nog altijd geloven dat de farmaceutische industrie een zuivere belangeloze tak van wetenschap vertegenwoordigt. In deze bijdrage - gebaseerd op het werk van Teuni Kuiper (1) - wordt aandacht besteed aan het gebruik van aluminiumverbindingen in controlegroepen en de misleidende resultaten die daaruit voortkomen. Voor de oorspronkelijke analyse verwijs ik naar het gemailde document uit oktober 2011 (2).

De vaccinatie-industrie - die al niet zo'n best imago heeft (3) - moet het immuunsysteem van het lichaam activeren via een vaccinatie-injectie. Omdat alleen de toediening van de stof waar tegen beschermd moet worden niet voldoende is, wordt er ook een adjuvans toegevoegd om het lichaam in een staat van alarm te krijgen. Je zou kunnen zeggen dat een adjuvans een soort van gifstofje is om het immuunsysteem extra te laten reageren.

Er zijn allerlei 'adjuvansen' of adjuvantia in omloop waarbij aluminiumhydroxide, naast AS03 en MF59 populair zijn. MF59 wordt door Novartis op de markt gebracht, die het bijvoorbeeld toepast in een vaccin tegen de Mexicaanse griep (4). In een recente trial die gesponsord werd door Novartis werd dit begeleidend 'gifmengseltje', MF59, ook getest op jonge kinderen van 6 maanden tot 5 jaar (5).

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat er gebruik gemaakt wordt van een controlegroep die niet alleen een aluminiumverbinding krijgt toegediend, maar bovendien ook nog eens in hogere doseringen dan de MF59-groep. Hierdoor werd het verschil in het aantal bijwerkingen tussen de nieuwe MF59-groep en de controlegroep beduidend kleiner, waardoor het product van Novartis goed uit de bus kwam.

Je kunt je bij dit type onderzoek allerlei vragen stellen: ten eerste, in hoeverre is het redelijk om een nieuw vaccin met het dubieuze MF59 te vergelijken met een ander vaccin dat eveneens een dubieuze adjuvans als aluminiumhydroxide bevat? Alleen de aanwezigheid van aluminiumhydroxide leidt al tot allerlei bijwerkingen. In een brief aan de redacteur van het blad Vaccin schrijft Christopher Exly (6) in augustus 2011 hierover bijvoorbeeld:

"So, why do so many trials use aluminium salts or un-related aluminium adjuvanted vaccines as placebos for vaccinations which include an aluminium-based adjuvant? Not all vaccine trials use this ploy and instead use either an appropriate sham injection such as saline or the antigen in the absence of the adjuvant.

It is necessary to make a very strong scientific case for using a placebo which is itself known to result in side effects and I have not found any scientific vindication for such in the recent human vaccination literature."


Het roept bij mij herinneringen op aan een artikel dat verscheen op de website van Natural News dat inging op het dubieuze verschijnsel dat placebo's worden ingezet die helemaal niet neutraal zijn, zoals bijvoorbeeld glucosepillen bij diabetesonderzoek (7).

Daarnaast wordt in het oorspronkelijke artikel met geen enkel woord gerept over de aanwezigheid van aluminium in de het vaccin van de controlegroep (alleen via de naam 'mejugate' kun je het achterhalen) en vervolgens wordt er ook nog eens gebruik gemaakt wordt van volwaardige doseringen bij de controlegroep, terwijl er met halve doseringen wordt gewerkt bij de te testen farmaceutische producten, wat het geheel natuurlijk ook een knap staaltje volksverlakkerij maakt.

Omdat de artikelen verstopt zitten achter een stalen 'betaal grof voor ieder wetenschappelijk-artikel'- wand, is het voor degene die alleen de samenvattingen lezen niet te achterhalen hoe het onderzoek werkelijk in elkaar steekt.

VOETNOTEN
(1) Voor meer over het verkennende farmacie-kritische werk van Teuni Kuiper verwijs ik naar eerdere artikelen zoals die over Squaleen, De Verborgen Gevaren van Vaccinatie (versie dec 2009) en Vondst Aluminiumophopingen in hersenen na autopsie in meisje na 3 prikken Gardasil. Inmiddels is er in november 2011 een nieuwere versie van de Gevaren van Vaccinaties verschenen. Deze kun je hier vinden
(2) Het huidige artikel is gebaseerd op een document van oktober 2011.
(3) Denk daarbij aan de zeer beperkte houdbaarheid van een griepprikvaccin, de vaak overeenstemmende samenstelling ervan over de jaren en de kritiek van het Geneesmiddelenbulletin in oktober 2011 (zie daarvoor Griepprik 2011-2012 weer hetzelfde als...)
(4) Het betreft hier Focetria, dat samen met span 85 er voor zou kunnen zorgen dat squaleen (dat eveneens hoort bij de adjuvans MF59) vervormd raakt en het immuunsysteem in paraatheid brengt, die vanwege het veelvuldig voorkomen van niet-vervormd squaleen in het lichaam, moeite heeft om het squaleen aan te vallen en daardoor wel eens de aanval zou kunnen gaan openen op het lichaamseigen squaleen. Zie daarvoor meer op http://dhost.info/waterputklassiek/0096-mogelijke-gevaren-lichaamsvreemd-squaleen.htm.
(5) http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010331 (meer over menjugate in (2))
(6) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871940
(7) http://naturalnews.com/030209_placebo_medical_fraud.html