Toen de persvrijheid rondom de olieramp in de golf van Mexico meer aan banden werd gelegd, met boetes mogelijk oplopend tot 40.000 dollar, begin juli 2010 ben ik met meer interesse de ontwikkelingen gaan volgen: hoe kan het dat er relatief weinig over deze ramp te lezen is in de kranten? Waarom mogen journalisten niet dichterbij komen dan 20 meter en waarom lijken oliewerkers niet te willen praten met journalisten? Wat wordt hier allemaal achtergehouden voor ons?

Op Censuur Rondom de Olieramp in de Golf van Mexico
kun je meer lezen over het censuurelement. Op Enorme Hoeveelheid Methaan door Olieramp Golf van Mexico meer over de methaangerelateerde problemen.

Op deze pagina wil ik meer aandacht schenken aan enkele mensen die hun mond hebben geopend over de gevaarlijke situatie voor de mensen in de regio. De vrouw die zich sinds eind mei/begin juni 2010 ontpopt heeft als de klokkenluider of voorvechtster van de burgers in de Amerikaanse Golfstaten, draagt de naam Kindra Arnesen.

In meerdere youtube-videos is te zien hoe ze de situatie in de golf beschrijft en vooral hoe haar dochter uitslag krijgt van de lucht, hoe allerlei vissers ziek worden en longaandoeningen ontwikkelen. Verder lijkt het er sterk op dat veel vissers - die nu voor BP als olieopruimers werken - niet durven te spreken uit angst hun inkomen te verliezen.


Buiten de acties van deze vrouw circuleren er ook videos van Rikki Ott, een toxicologe. Zij zegt op youtube dat ze nu weer mensen ziet verschijnen met dezelfde longproblemen als destijds bij de inmiddels op-een-na-grootste-olieramp-ooit, die van de Exxon Valdez bij Alaska in 1989. Ze heeft 6722 mensen destijds geholpen waarbij er zelfs na ruim 20 jaar nog steeds mensen dezelfde problemen hebben. Zij vertelt ook dat het welbekend gegeven is dat oliedampen niet alleen kunnen leiden tot ernstige longproblemen, maar dat het ook gevolgen kan hebben voor het centrale zenuwstelsel.

Ze beschrijft ook dat zeehonden door alleen het inademen van de dampen zijn overleden en dat er bij autopsie gewoonweg gebakken hersenen (fried brains) werden aangetroffen. Ze haalt ook een uitslag aan van de EPA (Environmental Protection Agency) die stelt dat de normen in de lucht de veiligheidsnormen overstijgen. Desondanks lijkt er niets te gebeuren voor de mensen in de kuststreken. Geen geluiden over evacuaties, of wat dan ook, alleen geheimzinnigheid en censuur.

Zie ook: BP Death Clouds already on Shore (video 14 juni 2010)
- Veel Propyleen Glycol in Mexicaanse Golf, waarschijnlijk door Corexit 9500 (waterput 2, 12 juli 2010)bp-plaatje afkomstig van Headless