We leven in een tijd waarin er aan dynamiek geen gebrek is. Op vele terreinen gebeurt er van alles, en helaas pakt dat vaak niet altijd even goed uit voor wat ik maar even de 'gewone burger' zal noemen. Zodra er grote financiële belangen spelen, treedt er een bepaald verschijnsel op waarbij de burger aan het kortste eind trekt. Dit verschijnsel kenmerkt zich door een zekere polarisatie: aan de ene kant heb je de spelers met het geld en de maatschappelijke invloed zoals bedrijven en grotere instellingen, een groot deel van de huidige wetenschap en jammergenoeg vaak ook de overheid, en anderzijds is daar de burger.

De positie van de reguliere media in dit spectrum is vaak ook niet duidelijk en neigt vaker naar de zijde van de machthebbers dan naar de zijde van de burger. 

Tegelijkertijd is het wel de burger die uiteindelijk geconfronteerd wordt met de effecten van het wetenschappelijk-bedrijfsleven-overheidscomplex. Omdat hebzucht en machtswellust nog altijd grote drijfveren zijn in onze samenleving is het hard nodig dat de burger mondiger en beter geïnformeerd raakt om een blok te kunnen vormen tegen de ongebreidelde macht van het bovengenoemde complex.

Via internet zijn er veel mogelijkheden om als kritische burger bewust te worden van de wijze waarop de grote corporaties, de overheid, de nodige media en wetenschap haar invloed gebruiken om bepaalde gewenste boodschappen over te brengen om haar eigen doelen te bereiken. Via alternatieve nieuwssites en verschillende blogs kun je dan wel meer inzicht verwerven, alleen bestaat er het risico dat het beperkt blijft tot het lezen van websites en tot misschien af en toe het plaatsen van een reactie her en der.


De Occupybeweging heeft laten zien dat het mogelijk is om een brug te slaan van 'internetactiviteit' naar activiteiten in 'real-life'. Buiten het plaatsen van tenten en het demonstreren zijn er meerdere mogelijkheden om actief de positie van de burger in het algemeen te vergroten. 

Ik wil iedere lezer aansporen om te overwegen om eens in kleine groepjes (van 2 tot 6 mensen) bij elkaar te komen om elkaar te informeren over bepaalde onderwerpen. Als je samenkomt - ook al is dat niet gebruikelijk in onze individualistische samenleving - om samen van gedachten te wisselen, samen te onderzoeken kun je ideeën ontwikkelen om de invloed van de burger te vergroten en de valse praktijken van het bovengenoemde complex aan de kaak te stellen.


Ik woon in Nijmegen en ben op zoek naar mensen die zich aangesproken voelen tot dit idee en bereid zijn minstens één dagdeel in de maand te investeren om eens bij elkaar te komen om te brainstormen over allerhande onderwerpen. Stuur een mail en dan kunnen we eens afspreken. Zou het niet mooi zijn als er zo vele groepjes als paddestoelen uit de grond schieten? Niet iedereen is hopelijk toch zó druk met zijn eigen leven bezig dat hij/zij geen moment kan vinden om zich samen met anderen te verdiepen in manieren om onrecht te bestrijden?

 
Hieronder noem ik enkele mogelijke onderwerpen die kunnen dienen als basisthema voor deze lokale bijeenkomsten van kritische onderzoeksburgers:

- Buitenlandse politiek en de sterk gekleurde berichtgeving rondom Iran, Syrië, Venezuela en Libië  

- Ongebreidelde hebzucht in de Financiële sector
- Toenemende vercommercialisering van de Wetenschap
- Invloed van de Psychiatrie en het concept van de Geestelijke Ziekte
- Farmaceutische Praktijken
- Natuurbeheer en Milieuzaken
- Oliesector

- Telecomsector en Stralingsaspecten
- Huizensector
- De Gezondheidszorg
- De Verzekeringsbranche
- De Begrafenisondernemingen 
- etc.

Naast de bovengenoemde onderwerpen kan er ook aandacht besteed worden aan het verkennen van nieuwe terreinen waarbij je zou kunnen denken aan allerlei manieren om je eigen bewustzijnsniveau te verruimen. 

Ik geloof erin dat zodra mensen met de juiste intenties bij elkaar komen er grootse dingen kunnen ontstaan. Laat van je horen als je nog gelooft in de mogelijkheid dat het samenwerken met gelijkgezinden grote invloed zou kunnen hebben.