INLEIDING
In november 2007 schreef ik op mijn vorige waterputsite over de beheerder en schepper van de Amerikaanse dollar: de Federal Reserve Bank (FED) (1). Deze club van private bankiers hadden het voor elkaar gekregen om net voor het kerstreces in 1917 de macht te verwerven over het gehele Amerikaanse bankwezen. Vanaf dat moment kon de Amerikaanse overheid niet langer zelf haar geld drukken, maar moest het geld met rente gaan lenen bij deze groep van private banken. Deze banken konden zoveel geld maken als ze wilden en bovendien vroeg niemand zich af wie zich allemaal verrijkten met al die rente-inkomsten.


Sinds de komst van de euro hebben we in Europa ook een centrale bank, die evenals de FED los staat van de overheden van Europa. Wat ik me afvroeg is in hoeverre de Nederlandsche Bank (DNB) nu ook te vergelijken is met deze Amerikaanse FED. Ik ben geen econoom, maar dat kan soms ook een voordeel zijn omdat ik dan in ieder geval niet ga strooien met allerlei vage economische termen.
 
VOORAL VEEL VRAGEN
Volgens een bijdrage van wikipedia is de DNB met de bankwet van 1998 formeel onafhankelijk geworden van de staat (2,3). Betekent dat dan ook dat de overheid vanaf 1998 geld moet lenen bij de DNB? En waar haalt de DNB dan precies haar geld vandaan? In de bankwet staat in artikel 5 dat ze nog wel de bevoegheid hebben om bankbiljetten uit te geven (3).
 
Zover ik het Amerikaanse banksysteem begrijp bestaat de Federal Reserve uit private bankiers die in het geheel niet door de overheid kunnen worden beïnvloed of gecontroleerd. In Nederland is er in ieder geval het verschil dat de overheid volledig eigenaar is van de NV, de DNB. In die zin lijkt me dat een groot verschil ten opzichte van het Amerikaanse systeem.

In een bericht dat de aanleiding was voor het artikel over het ESM-verdrag (4) dat ik ontving stond ook dat vanaf de invoering van de nieuwe bankwet van 1998 Nederland geld moest lenen bij private banken tegen rente, en dus ook niet meer zelf invloed kon uitoefenen op de hoeveelheid geld dat in omloop was. Houdt dat in dat voor deze bankwet de Nederlandse overheid geen rente betaalde op geleend geld (buiten de obligaties om)?

In het jaarverslag van de DNB over 2010 (5) kunnen we overigens lezen dat de vier mannen van de directie samen een inkomen hadden van rond de 1,5 miljoen euro, allemaal boven de balkenendenorm. 

Misschien kan iemand me verder nog vertellen wie nu vooral onze schuldeisers zijn? Volgens een wikipediapagina leende de overheid tot 1995 vooral bij de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen (6), maar sinds 1995 schijnbaar vooral bij anderen.

In een artikel van Intermediair (7) kwam ik de volgende passage tegen over onze schuldeisers:

Veruit het grootste deel van de staatsschuld, ruim 200 van de 290 miljard, zit in obligaties. De staat verkoopt zijn obligaties aan dertien Nederlandse en buitenlandse banken, de zogenaamde ‘primary dealers'. Via de banken komen de obligaties bij kleinere beleggers terecht.
Schijnbaar leent de overheid tegenwoordig het geld bij allerlei banken, de belangrijkse 'dealers'. Als ik dan een beetje logisch nadenk komt dat erop neer dat ze eigenlijk vooral lenen bij al die mensen die hun spaargeld op de banken hebben staan. Diezelfde banken die met dat spaargeld ook de wereldwijde beurscasino's opgaan. 


Als je het zo bekijkt dan lijkt het ook sterk op het Amerikaanse geldsysteem. In die zin dat de overheid geldt leent bij private banken tegen rente. Het verschil is hier dan wel weer dat die private banken zelf geen geld maken, op zo'n manier zoals de FED het wel doet. 
 
Het blijft een wazige wereld die volgens sommige critici vanaf de bodem gebaseerd is op schuld en uitbuiting (8). Via dit artikel probeer ik zelf meer grip te krijgen op de situatie, maar het roept eerder meer vragen op dan dat het echt oplost. Wellicht is er ook een reden voor de complexiteit en ondoorzichtigheid van het geheel. De DNB verschuilt zich overigens ook achter Europese wetgeving als ze zegt niet veel inzicht te kunnen geven in hun beleid (9). Wellicht bieden reacties en mogelijke toekomstige artikelen meer helderheid.

 

VOETNOTEN
(1) http://dhost.info/waterputklassiek/0040-federale-bank-amerika.htm
(2) wikipediapagina over de DNB -  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nederlandsche_Bank 
(3) Bankwet van 1998 -  http://www.st-ab.nl/wetten/0038_Bankwet_1998.htm 
(4) http://waterput.yolasite.com/artikelen/de-geheime-bankoverval-door-de-europese-centrale-bank-het-duivelse-esm-verdrag
(5) www.jaarverslagdnb.nl/downloads/DNB_2010.pdf#page=183 (zie pagina 193 van het verslag, of pdf-pagina 183, 1,5 miljoen euro gebaseerd op salaris en pensioenlasten)
(6) http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsschuld
(7) http://www.intermediair.nl/artikel//118115/wie-betaalt-de-staatsschuld.html 

(8) http://www.courtfool.info/nl_Van_staatsschulden_naar_staatsgulden.htm
(9) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3023501/2011/11/09/DNB-geeft-Rekenkamer-geen-inzicht-in-toezichtdossiers.dhtml (hiervan is ook de gebruikte illustratie afkomstig)