Sinds de introductie pak ik geregeld 'Puur en Eerlijk'-producten van de Albert Heijn. Sommige producten pak ik soms, als mijn beurs het toelaat, en andere producten pak ik altijd, zoals de halfvolle melk. Ik dacht dat ik hiermee altijd de meest biologische variant nam, waarbij ik grazende koeien voor me zag, die verder alleen biologisch voedsel kregen, en zeker niet - zoals veel dieren in Nederland - genetisch gemanipuleerd veevoeder.

Sinds ik echter omga met een ecologisch bewuste vrouw, is het me opgevallen dat er bijvoorbeeld bij de hiernaast getoonde Puur en Eerlijk producten wel staat dat ze biologisch zijn, maar toch ontbreekt dat befaamde EKO-symbooltje. Hoe zit dat eigenlijk?

Na even geneusd te hebben op de site van het door de overheid gesponsorde Voedingscentrum (1,2), bleek dat er verschillende soorten biologisch zijn. 

Zo is er een keurmerk voor biologisch volgens de Europese standaard. Dat is het groene (en soms zwarte) blaadje dat je ook ziet op alle Puur en Eerlijk producten.

Op de site van het Voedingscentrum - eerlijk over voeding - zien we de volgende zinsnede als het gaat over de vergelijking tussen de producten met het Europese keurmerk en de producten met het EKO-keurmerk:

"Producten met het EKO-keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als producten met het Europees biologische keurmerk."(1)
en op de pagina van het eko-keurmerken kunnen we nog deze geruststellende woorden lezen: "Over het algemeen zijn biologische producten net zo gezond en veilig als niet-biologische producten." (2)

Toch blijkt er een wezenlijk verschil te zijn tussen het groene Europese keurmerk (zie hiernaast) en het Nederlandse EKO-keurmerk zoals je dat hieronder kunt zien, en ik moet zeggen dat ik wel verrast was om dat te ontdekken.

Wat blijkt namelijk? 

Bij het Europese biologische keurmerk kan het zomaar zijn dat de dieren die gebruikt worden in het proces - in het geval van melk - koeien, gewoon genetisch gemanipuleerd veevoeder kunnen krijgen.

Zodra je het EKO-keurmerk ziet, is dat zeker niet het geval. Daar wordt namelijk wel degelijk gecontroleerd of het vee ook GMO-voedsel krijgt. Indien dat het geval is, wordt er geen EKO-stempel gegeven aan de producten.

Het voedingscentrum schrijft dan ook bij de beschrijving van het EKO-keurmerk: "Boeren gebruiken geen genetische gemodificeerde zaden en veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze."

Het lijkt er dan ook op dat het grote verschil tussen biologisch volgens de E.U. en biologisch volgens Nederland (EKO) te vinden is het gebruik van genetisch gemanipuleerd veevoeder.

Op deze site heb ik al eerder uitgebreid stilgestaan bij allerlei facetten van het genetisch gemanipuleerd voer. Het idee dat de melk die ik drink afkomstig zou kunnen zijn van koeien die mais krijgen van een bedrijf als Monsanto vind ik niet echt aantrekkelijk: daarvoor koop ik immers geen duurdere melk van Puur en Eerlijk.

Ook al is het natuurlijk mooi dat Puur en Eerlijk wil staan voor het niet gebruiken van kunstmest en ook voor het niet gebruiken van chemische middelen, kan het voor wat betreft de melk niet garanderen dat het vee GMO-vrij voer krijgt.

Ik moet hierbij wel meteen zeggen dat - ook al geldt dit voor de melk en voor het ijs - dit niet geldt voor alle Albert Heijn-Puur en Eerlijk producten. Zo viel het me op dat bijvoorbeeld bepaalde soorten yoghurt en de cranberrysap wél de drager waren van het EKO-keurmerk. Een supermarkt als PLUS heeft overigens wel echte EKO-melk in de schappen staan, en wel van het merk bio+.

Concluderend kun je stellen dat Puur en Eerlijk niet altijd biologisch is in de GMO-vrije veevoederbetekenis: het ligt daarbij aan welk product je neemt: de melk en het ijs zijn niet EKO, maar sommige andere producten dus weer wel.

Sinds ik dit weet ga ik voor de melk niet meer naar de Albert Heijn. Eigenlijk voel ik me ergens ook bedrogen met dit verschil in soorten biologisch. Op de site van Albert Heijn zelf is ook ruimte vrijgemaakt voor de Puur en Eerlijk producten (3). Hierin staat ook dat EKO-producten met het EKO-keurmerk worden beloond door extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Dat het te maken heeft met het al dan niet geven van genetisch gemanipuleerd veevoer wordt er echter niet bij vermeld. Zie (4) voor een overzicht van welk GMO-voedsel door vee mag worden gegeten in Europa.Update februari 2015: Sinds het bericht dat de Albert Heijn gaat stoppen met haar Puur en Eerlijk-merk heb ik een aantal reacties ontvangen waaruit waarschijnlijk blijkt dat het toch wél zo is dat ook het europees keurmerk garant zou staan voor gmo-vrij veevoeder. De reacties zijn hieronder terug te vinden, waarbij er is gereageerd door vertegenwoordigers van het EKO-keurmerk en Bio Next. Wat hierbij wel vreemd blijft is dat ik nog op geen enkele site heb kunnen vinden dat er specifiek gesproken wordt over het gmo-vrij zijn van het europees keurmerk. Je zou toch verwachten dat een dermate afwijkende praktijk grootschalig zou worden vermeld. Vooralsnog wacht ik op het sluitende bewijs.

NOTEN
(1) Europees Biologisch
(2) EKO
(3) http://www.ah.nl/biologisch
(4) http://waterput.yolasite.com/artikelen/welke-gm-voedsel-is-al-toegestaan-in-europa-