INTRODUCTIE
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het genetisch gemanipuleerde mais 'Mon863' van Monsanto. Aanvankelijk wilde ik me verdiepen in Mon810 omdat deze opnieuw beoordeeld moest worden in de Europese Unie, maar ergens onderweg heb ik de twee insectensoorten die bestreden worden door elkaar gehusseld. Ik dacht dat de Europese maiswortelboorder (Diabrotica virgifera) werd aangepakt door Mon810, maar daar blijkt Mon863 gespecialiseerd in te zijn. Mon810 richt zich vooral op de Europese Stengelboorder (Ostrinia nubilalis). Mon863 is overigens goedgekeurd door menselijke consumptie in de EU in 2006 (zie European Community Registry, en bron 3), nadat het al was goedgekeurd voor veevoeder in 2005).

BESTRIJDING TEGEN ONKRUID EN INSECTEN
In eerdere artikelen heb ik geschreven over het glyfosaat bevattende onkruidverdelgingsmiddel Roundup van Monsanto (Roundup Steeds Minder Effectief) en de manier waarop sojaplanten zó genetisch zijn aangepast dat zij in staat zijn om bestand te zijn tegen dit moordende gif (De Genetische Verandering van Soja door Monsanto).

Op genetisch niveau is een gen genomen van een bacterie (agrobacterium) welke resistent is tegen Roundup en die is vervolgens geïmplanteerd in de sojacelkernen, waardoor soja ook resistent werd tegen Roundup.

In de akkerbouw zijn er echter meer vijanden dan alleen de verschillende soorten onkruid, er zijn namelijk ook de nodige insecten die lastig zijn, de zogenaamde plaaginsecten. In de VS en Mexico is er een beruchte kever wiens larven nogal vraatzuchtig zijn: de maiswortelboorder (Diabrotica virgifera). De larven eten zich uitsluitend vol met de wortel van maisplanten (bron 1).

Ook hier is er weer een bacterie die een truc heeft geleerd. Dit keer niet een bacterie die resistent is tegen glyfosaat, maar een bacterie die een gif produceert dat de darmwand aantast van de rups van deze maiswortelboorder. Van deze bacterie, de Bacillus Thuringiensis (BT) -  waarvan al in 1911 bekend was dat hij dit gif kon aanmaken - is vervolgens een gen genomen welke het gif aanmaakte en die is versmolten met het DNA van mais. Hierdoor begon  het mais zelf ook dit gif te maken. Dit gif met de naam Cry3Bb1 zorgt er dan ook voor dat iedere rups binnen de kortste keren sterft door zijn vernietigde darmwand (bron 2 en 3).

Deze maiswortelboorder is pas sinds begin jaren 90 te vinden in Europa. In Nederland komt hij nog zelden voor. Volgens wikipedia is het advies in Europa vooral om de maiswortelboorder te bestrijden door aan gewasrotatie te doen: als je slechts eenmaal in de drie jaar mais verbouwd dan kunnen de larven zich niet ontwikkelen. In die zin zou je dan ook helemaal geen met bt-bacterie bewerkte maisplanten nodig hebben.

Ik vraag me ook af of er misschien ook al een gecombineerde maissoort is: die zowel bestand is tegen Roundup/glyfosaat alsmede ook het maiswortelboordergif produceert: twee genenimplantaten van twee verschillende bacteriesoorten. Als iemand daar meer over weet dan hoor ik het graag. Zie ook de meer noëtisch-filosofische beschouwingen over het genetisch mengen van soorten (Het Vermengen van Morfogenetische Velden).

In een ander artikel meer over mon810 dat zich richt op een insect dat meer schijnt voor te komen in Europa: de Europese Stengelboorder (zie daarvoor Wetenschappelijk Achtergronddossier Mon810)

Update januari 2011: Uit een onderzoek uit 2009 van de Vendemois blijkt dat de insecticide-producerende Mon863 en Mon810 invloed hebben op de nieren en lever van ratten. Lees er meer over op Monsanto Mais dat aan Vee wordt gegeven Giftig voor o.a. Nieren en Lever 

BRONNEN:

1) Wikipedia: de Maiswortelboorder
2) Bt-mais doodt ook in het veld onschuldige rupsen (Kennislink, Gaby van Caulil, 2001)
3) GM-Crop Database (Environmental Risk Assessment over Mon863)