Soms lees je berichten en denk je: "Dat kan toch niet waar zijn?", en schuif je het terzijde. Maar dit keer lijkt het toch wel heel echt te worden. Het blijkt dat de Amerikaanse FBI in september 2011 een waarschuwing heeft gelanceerd op haar website voor een bepaalde categorie burgers die ze 'de soevereine burgers' noemen (1).

Op deze website wordt eerst wat gesproken over opstandige mensen die een kentekenplaat vervalsen, maar dan komen de meer algemene definities naar voren, en daar krijg ik toch wel een heel naar gevoel bij. Lees maar eens mee:
"Soevereine burgers vertegenwoordigen geen anarchistische groep, ook zijn ze geen militiegroep, ook al gebruiken of kopen ze soms illegale wapens. Zij zijn meer individuen zonder leiderschap, en ze komen alleen samen in losse groepjes om elkaar te trainen, om elkaar te helpen met papierwerk, of om gewoon samen te 'socializen' en te praten over hun ideologie.

Ze kunnen naar zichzelf verwijzen als 'constitutionalisten' of 'vrije mensen' wat niet zozeer verwijst naar een verbinding met een bepaalde groep, maar eerder een indicatie is voor het vrij zijn van controle door de overheid.

Ze volgen hun eigen wetten. Ook al kunnen de filosofieën en complottheorieën per persoon wisselen, blijft hun basisgeloof hetzelfde: de overheid beweegt zich buiten haar jurisdictie, of haar terrein van bevoegdheid, waardoor ze bepaalde federale, staats of lokale wetten, regels of beleid niet accepteren."

In een youtubefilmpje (zie hieronder) wordt een voorbeeld gegeven van hoe een man, James Stewart, gevangen wordt genomen en op brute wijze wordt behandeld omdat hij het aandurfde om in Californië verse melk - direct van de koe - te verkopen aan mensen. Hij werd ook betiteld als 'een soevereine'. (vooral stukje vanaf 4'30" - 5'30")

 

Het lijkt er op dat het in de VS inmiddels al zover is gekomen dat als je kritisch bent op overheidsinstellingen, je het label 'soevereine burger' kunt krijgen wat makkelijk kan worden omgezet in een terrorist. Ik weet dat dit te belachelijk klinkt om waar te zijn, maar misschien moeten we toch eens gaan overwegen dat we inmiddels in een wereld leven waarin dit soort dingen gewoon mogelijk zijn. 
 
Dit bericht heb ik ook geplaatst op nujij.nl (3) en gelinkt door (4)

Kijk ook even naar de manier waarom Europa straks honderden miljarden extra moet bezuinigen om de bankensectoren overeind te houden (of moeten we gewoon zeggen, om ze te spekken?) - Stop het ESM-verdrag - kom naar de demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 17 maart 2012, 12.30u (zie http://www.occupyede.nl/page13.html en via facebook:  http://www.facebook.com/events/302843316446302/ )

VOETNOTEN
(1) http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/september-2011/sovereign-citizens

"Sovereign citizens do not represent an anarchist group, nor are they a militia, although they sometimes use or buy illegal weapons. Rather, they operate as individuals without established leadership and only come together in loosely affiliated groups to train, help each other with paperwork, or socialize and talk about their ideology. They may refer to themselves as “constitutionalists” or “freemen,” which is not necessarily a connection to a specific group, but, rather, an indication that they are free from government control. They follow their own set of laws. While the philosophies and conspiracy theories can vary from person to person, their core beliefs are the same: The government operates outside of its jurisdiction. Because of this belief, they do not recognize federal, state, or local laws, policies, or regulations."

(2) http://www.naturalnews.com/035208_James_Stewart_torture_county_jail.html
(3) http://www.nujij.nl/algemeen/fbi-waarschuwt-voor-soevereine-burgers-een-gevaar.16088927.lynkx#axzz1oobZidmp
(4)  http://achtdagenineenweek.blogspot.com/2012/03/fbi-waarschuwt-voor-soevereine-mensen.html