Niemand zal tegenwoordig meer verbaasd opkijken als iemand stelt dat je op je hoede moet zijn voor de farmaceutische industrie en haar ongebreidelde macht. We weten hoe ze hun macht aanwenden om wetenschappers, artsen en het publiek te beïnvloeden. Ze deinzen er niet voor terug om als het ware nieuwe ziektes te maken die met hun 'geneesmiddelen' kunnen worden bestreden. 

Je kunt hierbij denken aan de cholesterolmythe (zie cholesterolleugen) en de recente populariteit van 'ziektes' als ADHD en PDD-NOS (zie Zembla-documentaire De ADHD-Hype).

Verder blijkt uit een artikel van dr. Barbara Starfield dat gepubliceerd is in het tijdschrift van de American Medical Association (zie Iatrogene Ziekten Derde Doodsoorzaak in VS)) dat alleen in de V.S. al ruim 100.000 doden per jaar vallen door de nadelige effecten van het regulier gebruik van legale medicijnen.

Als je verder ziet dat er enorme winsten worden gemaakt door de farmaceutische bedrijven dan ontstaat er bij mij een zekere weerstand gekoppeld aan een verlangen om als burger daar iets tegenin te willen brengen. Zij profiteren immers van onze ziekten. Is er geen manier om dit machtsblok van de farmacie te breken? Hebben ze geen natuurlijke vijanden?
 

DE NATUURLIJKE TEGENHANGER - DE KRUIDENGENEESKUNDE


In de tijd dat we nog geen grootschalige synthetische farmaceutische geneesmiddelen hadden, maakten mensen gebruik van natuurlijke geneesmiddelen die om ons heen groeiden. Deze middelen kostten haast niets en hebben bij gezond gebruik nauwelijks tot geen bijwerkingen. Je kunt je voorstellen dat het voor farmaceuten zeer onaantrekkelijk zou zijn als deze eeuwenoude kruidenkennis algemeen bekend zou worden, en vooral als er grootschalig wetenschappelijk onderzoek gedaan zou worden naar de effectiviteit van de verschillende kruidensubstanties.

Gelukkig voor de farmaceuten is er geen grote beweging die dergelijk onderzoek zou willen financieren simpelweg omdat er geen patent op kruiden is te krijgen, en wie zou er de geneeskrachtige werking van kruiden op wetenschappelijke wijze willen bewijzen als dat er alleen maar toe zou leiden dat mensen op een zeer goedkope manier gezonder zouden kunnen worden? Daar valt natuurlijk weinig winst op te behalen, vandaar ook dat er uitermate weinig wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt op dit gebied.

Wat wel volop gebeurt is het op allerlei manieren indammen van het gebruik van kruidengeneesmiddelen. Zo is er in Europees verband afgesproken dat alleen nog maar een zeer beperkt aantal kruidensubstanties als geneesmiddel mag worden gebruikt (zie Welke Kruidengeneesmiddelen zijn...).

Ook wordt de kruidengeneeskunde ontdaan van haar deskundigen door inconsistente redeneringen te gebruiken: enerzijds mogen fytotherapeuten eigenlijk niet meer geneeskunde toepassen omdat de wel als geneesmiddelen geregistreerde kruidensubstanties niet mogen worden ingezet tegen bepaalde kwalen.

Diagnoses stellen is immers het werk van een (farmaceutische) arts. Anderzijds worden ze wel kruidengeneesmiddelen genoemd. Kruidengeneesmiddelen mogen alleen als zelfzorgmiddelen worden verkocht (zie daarvoor bijvoorbeeld de uitgebreide analyse van Jessica Alkemade in Europa voor het Gerecht!).

Daarnaast wordt ook alles in het werk gesteld om te benadrukken hoe onwetenschappelijk, inefficiënt en zelfs gevaarlijk de kruidengeneeskunde wel niet is (zie de voorbeelden in het kopje Aandacht in de Media in een artikel 'Waar blijft het gezond verstand ten aanzien van fytotherapeutica in Nederland?").

DAVID EN GOLIATH

Je zou wel kunnen stellen dat de kruidengeneeskunde de David is tegen de farmaceutische reus Goliath. Hoe kunnen we als burger (of patiënt) toch invloed uitoefenen op deze ogenschijnlijk ongelijke strijd? Het antwoord hierop is simpel: we kunnen gaan leren eerst te zoeken naar kruidengeneesmiddelen alvorens we gaan buigen voor farmaceutische producten. 

Deze manier van denken kunnen we ook gaan eisen van onze huisartsen en specialisten. Het is niet ons probleem dat er veel minder inkomsten komen voor het establishment als grote groepen burgers eerst goedkopere natuurlijke geneesmiddelen willen gebruiken die nauwelijks tot geen giftige bijwerkingen hebben. Het gaat immers over onze gezondheid. De mondige patiënt mag best nog wat mondiger worden.

ENKELE VOORBEELDEN

Ter illustratie noem ik hier drie goedgekeurde kruidengeneesmiddelen die zelfs wetenschappelijk hun nut hebben bewezen bij depressieve klachten, bij slapeloosheid en bij een goedaardige vergrote prostaat.

Als je je neerslachtig voelt kun je kiezen voor de farmaceutische antidepressiva met hun waslijst aan giftige bij-effecten, maar je kunt ook kiezen voor de natuurlijke antidepressiva, namelijk Sint Janskruid waarvan bewezen is dat ze een opbeurend effect te hebben. 

In plaats van allerlei farmaceutische slaapmiddelen zou je ook eerst eens kunnen kiezen voor natuurlijke middelen gebaseerd op valeriaan. Daarnaast zijn er goede resultaten geboekt met het sterk reduceren van de klachten bij een goedaardige vergrote prostaat door zaagbladpalm te gebruiken. Het feit dat we deze natuurlijke middelen niet vergoed krijgen door onze ziektenkostenverzekeraar geeft al aan hoe groot de minachting is van deze middelen door het huidige medische klimaat.

Op deze wijze kunnen we als burger een vuist maken tegen de macht van het farmaceutische establishment dat ons vooral in eerste instantie farmaceutische producten wil verkopen met al haar giftige bijwerkingen. 

Graag hoor ik ervaringen van mensen over het gebruik van kruidengeneesmiddelen. Plaats deze dan onderaan het artikel.


Illustraties afkomstig van respectievelijk ImediaWest-Vlaanderen en Anthemis