Op deze pagina wordt kort een indruk gegeven van de redenen en de techniek rondom het genetisch aanpassen van Soja. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de documentaire  'De Wereld volgens Monsanto'.

In 1996 heeft de Amerikaanse regering voor het eerst verbouwing toegestaan van transgene Soja. In de documentaire wordt rond 12 minuten uiteengezet hoe gewone soja door genetische manipulatie (of in het Engels Genetic Engineering) verandert in transgene Soja.

Een van de peilers van het bedrijf Monsanto is het bestrijden van onkruid op akkers. Zij hebben daartoe een onkruidverdelger, een herbicide, gemaakt met de naam Roundup. In 1970 maakte de Monsanto-onderzoeker John Franz een molecuul met de naam Glyfosaat. Dit zou het basisingrediënt worden voor Roundup, welke in 1974 door de Amerikaanse overheid werd goedgekeurd.

De onkruidverdelger is echter zo effectief in het vernietigen, dat het ook de gewassen zelf doodt. Om dat probleem aan te pakken is er gekeken naar een manier waardoor het mogelijk zou worden om al het onkruid rond een gewas te vernietigen door Roundup, behalve het gewas zelf. Het gewas zou resistent moeten worden tegen Roundup, of om in Monsantotermen te spreken, het zou 'roundup-ready' moeten worden.

Door de voortschrijdende genetische techniek heeft Monsanto het volgende gedaan: ze hadden ontdekt dat er bepaalde bacteriën zijn die zich niets aantrekken van Glyfosaat of Roundup. Deze bacterie (Agrobacterium of Achromobacter Species) hebben ze genetisch ontleed en het gen dat verantwoordelijk was voor de resistentie kunnen verwijderen.

Vervolgens hebben ze dit gen gekoppeld aan miniscule gouddeeltjes waarmee ze soja-DNA zijn gaan bombarderen (zie plaatje hierboven) met een soort van genenkanon. Hierdoor kwam het gen dat de informatie bevatte voor het maken van eiwitten tegen glyfosaat van deze bacterie, terecht in de kernen van de sojacellen.

En het was een succes: Akkers met het genetisch gemanipuleerde soja konden besproeid worden met Roundup waardoor al het onkruid werd vernietigd en het soja zelf was vanwege dat bacterie-gen resistent geworden.

Je kunt je voorstellen dat Monsanto hiermee erg in zijn nopjes was. In 1996 hebben ze in de VS toestemming gekregen om de genetisch gemanipuleerde soja te mogen verbouwen en inmiddels is al 90% van alle soja die verbouwd wordt in de Verenigde Staten genetisch gemanipuleerd (zie bijvoorbeeld 'As U.S. Approves GM Soybean, DuPont and Monsanto Gird for Cooking Oil War in New York Times van 7 juni 2010).

In andere artikelen wordt nader ingegaan op de nadelen van het gebruik van deze genetisch gemanipuleerde soja. Uit een onderzoek van Arpad Pusztai bleek bijvoorbeeld dat er nadelige gevolgen zaten aan het gebruik van een bepaald gen bij de genetische manipulatie van aardappelen. Zijn kritiek op de gezondheidsrisico's hebben hem zijn baan gekost (zie artikel)

Binnen een ander project wordt vanuit een noëtisch perspectief gekeken naar de mogelijke risico's van genetische vermenging. Zie daarvoor: Het Vermengen van Morfogenetische Velden

Zie ook: Monsanto in Nederland en Monsanto en het Misvormde Mais van Mexico (juni 2010)