Er zijn redenen om aan te nemen dat chemotherapie een beperkte invloed heeft op vele vormen van kanker. Het schijnt wel redelijk zinvol te zijn bij leukemie, de ziekte van Hodgkin, maar bij duidelijke orgaangerelateerde tumoren is het vaak al veel minder effectief. Bij kleincellongkanker en bij eierstokkanker wil het soms nog wel eens helpen, maar bij de meeste andere vormen van kanker voegt het weinig toe aan de overlevingskans na 5 jaar. Voor meer wetenschappelijke achtergronden hiervan is het onderzoek van Morgan et. al, Contributionof Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in adult Malignancies een aanrader (zie ook Nederlandse samenvatting en de oorspronkelijke pdf) en het werk van Abel (deel 1, 2).

Op deze pagina wil ik aandacht schenken aan de kosten van chemotherapie. Ook al ben ik niet zo'n voorstander van de invoering destijds van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) in de geestelijke gezondheidszorg (zie bijv DBC, DIS, NZa ...), ben ik een stuk enthousiaster over het bestaan van deze DBC's in de gewone gezondheidszorg. Op deze manier is het namelijk vrij eenvoudig om te achterhalen wat de kosten zijn van bepaalde behandelingen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende chemotherapieën en de kosten die de ziekenhuizen daarvoor in rekening brengen bij de ziektenkostenverzekeraars. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijnsbehandeling en tweedelijnsbehandeling.

Via een longkankernieuwsbrief is me duidelijk geworden dat eerstelijnsbehandeling in de gevallen van chemotherapie staat voor de eerste ronde van chemotherapie (volgens dr. Schramel, longarts Nieuwegein) die meestal wordt gegeven aan mensen die zich nog redelijk goed voelen. De tweedelijnsbehandeling wordt ingezet als blijkt dat de eerstelijnsbehandeling niet of niet genoeg heeft aangeslagen. Hierbij worden dan andere cytotoxische stoffen toegediend.


Ik heb de DBC-prijslijst van het Leids Universitair Medisch Centrum erbij gepakt van september 2010 en daarin kun je de kosten vinden van allerlei behandelingen in het ziekenhuis. Wat betreft kwaadaardige borstkanker zijn er de volgende gegevens te vinden (bedragen in euro):

  Behandeling -  Totaalprijs LUMC  -  Kostenbedrag - Honorarium Specialismen
 
- Chemoth. uitzaaiingen 1e lijn in de polikliniek: 5.189,64  -  4.565,42  -  624,22
- Chemoth. uitzaaiingen 1e lijn met dagopname: 6.884,63  -  6.196,25  -  688,38
- Chemoth. uitzaaiingen 1e lijn met klin. opname: 14.242,47  -  13.049,74  -  1.192,73

- Chemoth. uitzaai. 2de lijn en hoger in de polikliniek: 4.892,55  -  4.444,10  -  448,45
- Chemoth. uitzaai. 2de lijn en hoger met dagopname: 7.677,22  -  7.126,84  -  550,38
- Chemotherapie uitzaai. 2de lijn en hoger met klin. opname: 14.922,42  -  13.711,59  -  1.210,83

Chemo-immunotherapie in de polikliniek:  7.807,17  -  7.303,43  -  503,74
- Chemo-immunotherapie met dagopname: 12.356,91  -  11.603,18  -  753,73
- Chemo-immunotherapie met klinische opname: 15.338,42  -  14.527,02  -  811,40 

 
- (nieuwe-) Toevoeging chemo(hormonale)therapie in poli: 3.371,63  -  2.882,37  -  489,26 
- (nieuwe-) Toevoegingchemo(hormonale)therapie met dagopname:  4.804,67  -  4.285,93  -  518,74
- (nieuwe-) Toevoeging chemo(hormonale)therapie met klinische opname: 7.735,30  -  6.967,13  -  768,17 

Op deze manier kun je zelf een optelsom maken: als je tweemaal klinisch wordt opgenomen met zowel een eerste als tweedelijns chemotherapie behandeling dan declareert het LUMC €13.049 + €13.711 = €26.760,- en betaalt zelf aan het eigen personeel (€1192,- + €1210 )  €2402,- voor de behandeling van de patiënt.

Tijdens het onderzoek voor deze pagina kwam ik een artikel tegen over een onderzoek dat gedaan was in Amerika naar apothekerspraktijken van oncologen: zij bleken vooral die chemomiddelen voor te schrijven die voor henzelf de meeste winst opleverden (zie Kanker, Chemo en Boefjeskapitalisme) Laten we maar hopen dat dat soort praktijken in Nederland niet spelen.

Illustratie afkomstig van Dondersteen