Waterput - Maatschappijkritisch Onderzoek

Showing category "Medische Wereld" (Show all posts)

Kan het Ebolavirus zich via de Lucht verspreiden?

Posted by Waterput on Saturday, August 2, 2014, In : Medische Wereld 

Vandaag las ik een teletekstberichtje over het vervoer van twee Amerikaanse patiënten die met het ebolavirus zijn besmet en die vervoerd zijn naar de Verenigde Staten. In het stukje staat dat de ziekte volgens artsen vrij moeilijk overdraagbaar is.

Toevalligerwijs had ik echter pas ook een artikeltje gelezen op de site 'Natural News' (1) en daarin werd beweerd dat het virus misschien wel eens niet zo moeilijk overdraagbaar is omdat het ook via de lucht zich zou kunnen verspreiden. Er wordt ee...
Continue reading ...
 

Kun je uitslag krijgen van een te hoge concentratie Fluoride in je tandpasta?

Posted by Waterput on Friday, August 1, 2014, In : Medische Wereld 
Afgelopen vakantie hadden we de tandenpasta van mijn 10-jarige dochter vergeten mee te nemen bij Opa en Oma. Omdat we het natuurlijk belangrijk vinden dat ze goed haar tanden poetst hebben we haar even de tandpasta van haar jongere zusje gegeven. De dag erop waren we het helemaal vergeten en de dag erop ook, waardoor ze meerdere dagen met de tandpasta van haar zusje heeft gepoetst.

Na deze dagen wilden we weer de gewone tandpasta gaan kopen die bij haar leeftijd hoort (5-12 jaar), maar toen be...
Continue reading ...
 

Hoe de Farma Industrie het Placebo-effect probeert te verkleinen

Posted by Waterput on Thursday, January 26, 2012, In : Medische Wereld 

Het boek 'De depressie epidemie' van Trudy Dehue schetst een fascinerend beeld van de wijze waarop de farmaceutische industrie haar pillen probeert op de markt te krijgen (1). Zoals beschreven in (2) zijn er tegenwoordig veel zogenaamde 'Commerciële Research Organizations' die volledig betaald door de farmaceutische bedrijven, o.a. het testtraject verzorgen. Deze bedrijven adverteren met leuzen als 'Wij zorgen ervoor dat uw pillen worden geregistreerd'.

Een lastig verschijnsel binnen deze sec...
Continue reading ...
 

De Wetenschappelijke Huurlingen van de Farmacie

Posted by Waterput on Tuesday, January 17, 2012, In : Medische Wereld 

In het boek 'De Depressie Epidemie' van Trudy Dehue wordt aandacht besteed aan een interessant en uitermate verontrustend verschijnsel in de wereld van het testen van nieuwe farmaceutische producten. Ik heb het hier over de ongekende macht van zogenaamde CRO's, oftewel Commerciële Research Organisaties. Hieronder worden ze beschreven door Dehue:

"Vanwege de grote financiële belangen die ermee gemoeid zijn, verplaatste het geneesmiddelenonderzoek zich steeds meer van academische onderzoeksor...


Continue reading ...
 

Medische 'Wetenschap' gebruikt Aluminium in controlegroep bij vaccin-onderzoek

Posted by Waterput on Saturday, October 29, 2011, In : Medische Wereld 

Er zullen niet veel mensen meer zijn die nog altijd geloven dat de farmaceutische industrie een zuivere belangeloze tak van wetenschap vertegenwoordigt. In deze bijdrage - gebaseerd op het werk van Teuni Kuiper (1) - wordt aandacht besteed aan het gebruik van aluminiumverbindingen in controlegroepen en de misleidende resultaten die daaruit voortkomen. Voor de oorspronkelijke analyse verwijs ik naar het gemailde document uit oktober 2011 (2).

De vaccinatie-industrie - die al niet zo'n best imag...
Continue reading ...
 

Vondst Aluminiumophopingen in Hersenen na Autopsie op meisje na drie prikken HPV-vaccin Gardasil

Posted by Waterput on Friday, July 29, 2011, In : Medische Wereld 

Enkele jaren terug is er veel ophef ontstaan in Nederland door de invoering van de zogenaamde 'meidenprik', oftewel de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ik heb hier destijds uitgebreid over bericht in allerlei artikelen (zie bijvoorbeeld Gevaren van Baarmoederhalskankervaccinatie, Maatschappelijke opstand tegen Baarmoederhalskankervaccinatie?). In de meeste landen in de wereld is gekozen voor Gardasil, maar in Nederland werd Cervarix ingezet.

Beide vaccins bevatten aluminiumzouten die...
Continue reading ...
 

Over de relaties tussen Stress, Cholesterol, Cortisol, Squaleen en de mogelijke invloed van Vaccinaties

Posted by Waterput on Friday, July 8, 2011, In : Medische Wereld 
Eind juni 2011 ontving ik een brief van een lezer van deze website. Op basis van de informatie in het artikel 'Mogelijke gevaren van Lichaamsvreemd Squaleen' nam ze contact op met een vraag over de mogelijke relatie tussen het nemen van griepprikken en het ontwikkelen van een hogere cholesterolwaarde. Deze vraag heb ik doorgegeven aan de expert op dit vlak, Teuni Kuipers, die een antwoord gaf op deze vragen.

De vragen (in zwart) en de antwoorden (in rood) kun je hieronder vinden. De mail heb i...
Continue reading ...
 

Hoe word ik een Goed Geïnformeerde Patiënt?

Posted by Waterput on Friday, February 11, 2011, In : Medische Wereld 

Ooit was er een tijd dat de rolverdeling tussen arts en patiënt duidelijk was: de arts was de alwetende genezer en de patiënt was vol ontzag en onderging de behandeling zwijgzaam en volgzaam.

 

Vooral door de komst van internet is deze rolverdeling lang niet meer vanzelfsprekend. Burgers informeren zich over hun aandoening en zijn in staat om nuttige informatie via dit medium te verkrijgen. De burger wordt steeds mondiger en wil ook meer begrijpen en soms zelfs meedenken over zijn behandeling...


Continue reading ...
 

Op je Hoede zijn voor Medische Beroepsverenigingen?

Posted by Waterput on Tuesday, February 1, 2011, In : Medische Wereld 

Eind januari 2011 werd er in het programma Reporter van de KRO aandacht besteed aan bepaalde misstanden binnen de orthopedische wereld. In de reportage '730 dagen pijn'  wordt duidelijk dat allerlei chirurgen zogenaamde consultancy-contracten blijken te hebben met bedrijven die medische hulpmiddelen/producten leveren. 

Zo wordt er aandacht besteed aan een bepaalde metalen sportheup (foto) van bedrijven als dePuy en Biomet die wel eens erg vaak gebruikt zouden worden door chirurgen met dergelij...
Continue reading ...
 

Chemokuur, Chemotherapie en Kosten

Posted by Waterput on Sunday, November 28, 2010, In : Medische Wereld 
Er zijn redenen om aan te nemen dat chemotherapie een beperkte invloed heeft op vele vormen van kanker. Het schijnt wel redelijk zinvol te zijn bij leukemie, de ziekte van Hodgkin, maar bij duidelijke orgaangerelateerde tumoren is het vaak al veel minder effectief. Bij kleincellongkanker en bij eierstokkanker wil het soms nog wel eens helpen, maar bij de meeste andere vormen van kanker voegt het weinig toe aan de overlevingskans na 5 jaar. Voor meer wetenschappelijke achtergronden hiervan is ...
Continue reading ...
 

Samenstelling van Placebo's wordt zelden genoemd in Wetenschappelijk Medisch Onderzoek

Posted by Waterput on Sunday, November 14, 2010, In : Medische Wereld 
In een artikel dat gepubliceerd is in oktober 2010 in the 'Annals of Internal Medicine' werd geconcludeerd dat 92% van de placebo-onderzoeken in hun artikelen géén melding maken van de samenstelling van de gebruikte placebo's. 

In de 167 placebo-gecontroleerde studies uit 2008 en 2009 bleek maar 8% melding te doen van de ingrediënten van de placebo. Je zou je kunnen afvragen waarom het nuttig is om melding te maken van de samenstelling van placebo's: het zijn toch gewoon niet-werkzamen pill...
Continue reading ...
 

Chemokuur heeft in veel gevallen van Kanker nauwelijks Nut, Analyse van artikel Dr. Ulrich Abel, deel 2

Posted by Waterput on Monday, November 1, 2010, In : Medische Wereld 
Dit artikel is een vervolg op deel 1 dat vooral een introductie biedt. Hier wordt verder ingegaan op de bestudering van het artikel van Ulrich Abel uit 1992 - Chemotherapy of Advanced Epithelial Cancer - A Critical Review.

In de introductie stelt Abel dat er meerdere redenen zijn waardoor de verhalen over het succes van chemokuren voor de lokale vormen van kanker met een korreltje zout genomen dienen te worden. Zo wordt gesuggereerd dat sinds de komst van de chemokuren mensen met kanker een la...
Continue reading ...
 

Chemokuur heeft in veel gevallen van Kanker nauwelijks Zin, Analyse van artikel Dr. Ulrich Abel, deel 1

Posted by Waterput on Wednesday, October 27, 2010, In : Medische Wereld 
Zoals bekend is er al sinds lange tijd een strijd gaande tussen de officiële medische wereld en de alternatieve geneeskunde. De reguliere geneeskunde heeft het geld, de macht, de belangenverenigingen, de opleidingsinstituten, het aanzien en bovendien de invloed in de wetenschapsbeoefening. Ondanks al deze grote voordelen blijven zij vaak buitengewoon fel ten opzichte van alternatieve benaderingen. Ik schreef er al eens over op 'Oncoloog weigert genezing Longkanker toe te geven' en De Mythe v...

Continue reading ...
 

Kankerbestrijding via Natriumbicarbonaat?

Posted by Waterput on Sunday, October 24, 2010, In : Medische Wereld 
INTRODUCTIE
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid dat een alkalisch molecuul, natriumbicarbonaat, zinvol zou kunnen zijn in de bestrijding tegen kanker. De grote voorvechter voor deze benadering is de Italiaanse oncoloog Simoncini (zie foto) en zoals gebruikelijk in de wetenschap - als je echt een andere theorie hebt - wordt hij verguisd door veel van zijn collega's. Gemotiveerd door zijn genezende patiënten is hij desondanks gewoon doorgegaan met het uitwerken van zijn ...
Continue reading ...
 

Wanneer is Chemotherapie Zinvol en Wanneer Niet? (introductie)

Posted by Waterput on Monday, October 18, 2010, In : Medische Wereld 
Ik volg al een poos de updates van de site 'Natural News' omdat ik ergens geloof dat er van alles niet helemaal deugt in de reguliere geneeskunde. Ik denk daarbij aan de inmiddels weinig betwiste macht van de farmaceutische bedrijfstak, maar ook heb ik mijn bedenkingen bij al die geldstromen die er lopen rondom de verschillende diagnostische paden. Verder zou het me niet verbazen als factoren als status en macht een rol spelen bij bepaalde behandelgewoontes.

Zo is daar de discussie rondom het...
Continue reading ...
 

Griepprik 2010-2011 bestaat vooral uit virusstammen waar al in vorige griepprikken tegen is ingeënt

Posted by Waterput on Tuesday, August 31, 2010, In : Medische Wereld 

Update 10 oktober 2011:
In de griepprik voor het jaar 2011-2012 zitten dit keer exact dezelfde griepvirusstammen als in 2010-2011, waarbij we wéér beschermd moeten worden tegen de Mexicaanse griep. Hoe is het toch mogelijk dat als je een echte griep krijgt die je zelf bestrijdt dat je haast immuniteit ontwikkelt voor die variant, terwijl je ieder jaar maar weer grotendeels dezelfde griepstammen krijgt ingespoten en schijnbaar geen enkele immuniteit ontwikkelt die langer dan een half jaar st...
Continue reading ...
 

Griepprik Fluvax Verboden in Australië voor kinderen onder vijf jaar (seizoen 2010)

Posted by Waterput on Friday, August 27, 2010, In : Medische Wereld 
Omdat Australië op het Zuidelijk halfrond ligt zijn ze daar altijd twee seizoenen voor op ons. Toen bij ons de zomer begon, begon daar de winter en veel mensen beginnen een winter tegenwoordig met een griepprik. Het is interessant om te volgen wat daar gebeurde omdat de drie influenza-types die daar in de nieuwe griepprik zitten ook een grote kans hebben op ons bord te verschijnen als bij ons de winter nadert.

Er is namelijk nogal iets bijzonders gebeurd in Australië en dat is dat er een ver...
Continue reading ...
 

Cholesterolverlagende statines onnodig voor vrouwen indien alleen ´verhoogd´ cholesterol

Posted by Waterput on Sunday, July 25, 2010, In : Medische Wereld 
Reeds in november 2006 schreef ik over de cholesterolbedrog waarbij ik vooral een brief van professor Hartenbach aanhaalde waarin hij kernachtig de kritiek opsomde ten opzichte van de populaire visie dat een verhoogd cholesterolgehalte de kans verhoogt op hart- en vaatziekten. Hebben we hier te maken met een goed op de markt gezette mythe geschapen door belanghebbende partijen in de wetenschap, farmacie en voedingsindustrie, of zijn de critici ten opzichte van de cholesterolmythe maar r...
Continue reading ...
 

De Cholesterolleugen

Posted by Waterput on Monday, July 19, 2010, In : Medische Wereld 
Dit artikel is een vernieuwde versie van de oorspronkelijke versie uit 2006.

Omdat ik denk dat we momenteel in een bijzondere tijd leven waarin langzaamaan ieder stukje onrecht boven komt drijven wil ik ook graag een steentje bijdragen aan dit proces. Momenteel is één van de grootste vormen van bedrog wel de angst die mensen wordt aangepraat door allerlei vertegenwoordigers van de medische wetenschap die stellen dat het gevaarlijk is om een hoog cholesterolgehalte te hebben omdat het een gro...
Continue reading ...
 
 

Make a Free Website with Yola.