Waterput - Maatschappijkritisch Onderzoek

Showing category "Geldzaken" (Show all posts)

Electronisch visum voor Australië is gratis, terwijl CIBT-visas je er €36,50 voor rekent

Posted by Waterput on Sunday, June 30, 2013, In : Geldzaken 

Laatst werd ik door een in Australië wonende vriendin gevraagd of ik een visum wilde regelen voor een familielid van haar. Ze was niet zo goed in Engels en via de site van Australische overheid (1) zou het mogelijk zijn om een gratis toeristenvisum voor een jaar aan te vragen. Je moest dat dan wel van buiten Australië doen, vandaar dat ze het niet zelf kon doen. 

Ze had niet meteen de goede link opgestuurd waardoor ik eerst even ging kijken bij zogenaamde visum bedrijfjes in Nederland, waar ...
Continue reading ...
 

De Zeven Vergissingen rondom het ESM-verdrag door Rudo de Ruiter

Posted by Waterput on Tuesday, April 17, 2012, In : Geldzaken 

ESM, zeven fatale vergissingen

Rudo de Ruijter
17 april 2012

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

 

Geacht Kamerlid,

 

Op 22 mei 2012 is de kans groot, dat de Tweede Kamer de democratie de doodsteek geeft, kennelijk zonder het zelf in de gaten te hebben. Daarom vraag ik u persoonlijk van deze brief kennis te willen nemen. Uit stellingnames, publikaties en emails van politici en politieke partijen blijkt, dat er over het ESM-verdrag veel misverstanden bestaan, die fatale gevolgen kunnen hebben...


Continue reading ...
 

ESM, Het Ierse Referendum, de Verzuring en het VSCB verdrag

Posted by Waterput on Saturday, March 3, 2012, In : Geldzaken 

Net googlede ik de woorden 'ESM VERDRAG' en met een glimlach kon ik constateren dat de eerste resultaten afkomstig zijn van blogs die mensen proberen te waarschuwen tegen het fnuikende van dit Eurozone-verdrag. Mede door de hofnar (1) en Ad Broere (2, 3) is er een aanzienlijk aantal blogs ook  in de bres gesprongen om te pogen de ratificatie van dit verdrag door het Nederlandse parlement te verhinderen.

Qua officiële nieuwsberichten blijft het opvallend rustig. In een poging om een beter beel...
Continue reading ...
 

Miljoenen of toch vooral vele Miljarden Nederlandse Euro's naar de Europese ESM-bankrekening?

Posted by Waterput on Friday, February 24, 2012, In : Geldzaken 

Update 27 februari 2012: De landelijke media heeft aandacht besteed aan het ESM-verdrag. In een uitzending van Eén Vandaag komt o.a. Ad Broere aan het woord. Ook heeft de Algemene Rekenkamer zich uitgesproken tegen ratificatie van het verdrag (11). Er zijn zelfs fragmenten getoond van het kritische duitstalige youtube-filmpje (12). Zou dit de politiek wakker schudden en ze ertoe aanzetten deze ongekende machtsoverdracht naar Luxemburg niet te steunen?
 

 
sitestat


INTRODUCTIE
Het ESM-verdrag lijkt stee...
Continue reading ...
 

Het ESM en VSCG-verdrag over grootschalige Financiële Machtsoverdracht naar Brussel - introductie

Posted by Waterput on Saturday, February 4, 2012, In : Geldzaken 

INLEIDING
Begin december 2011 schreef ik een stuk over een in mysteries gehuld verdrag dat het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM)-verdrag wordt genoemd (1). Ik baseerde me toen op de verdragstekst van juli 2011 (2). Ik berichtte toen over de ongekende macht die via dit verdrag in handen komt van een groepje bankiers samen met de ministers van financiën uit de betrokken landen. 

Op 9 december is er opnieuw een vergadering geweest van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zij hebben sa...
Continue reading ...
 

Minister Spies wil nog meer Nederlanders met een Hypotheek Opzadelen

Posted by Waterput on Friday, December 23, 2011, In : Geldzaken 

Op 23 december 2011 keurde de regering het wetsvoorstel goed van de kersverse CDA-minister Spies van Binnenlandse Zaken dat inhoudt dat woningcorporaties verplicht zouden worden om maar liefst 75% van hun huurwoningen te koop aan te bieden aan de huurders (1).

Aan Minister Spies kun je het niet echt wijten: de regeling blijkt al in het regeerakkoord gestaan te hebben. 

De regeling wordt vooral gepresenteerd als een prachtige kans voor de huurders in Nederland om ook een huis te kunnen kopen. On...

Continue reading ...
 

Schept een Bank bij het Afsluiten van een Hypotheek werkelijk het Hypotheekbedrag uit het Niets?

Posted by Waterput on Monday, December 19, 2011, In : Geldzaken 

Er circuleren op internet allerlei videos die uiteenzetten hoe ontzettend scheef de wereld van het geld scheppen in elkaar steekt. Als je zo naar dat soort videos kijk hoop je maar dat het niet waar is, maar het enge gevoel bekruipt me steeds vaker dat het gewoon wél waar zou kunnen zijn. In deze bijdrage wil ik eens stil staan bij één van de stellingen uit de documentaire 'Money as Debt' 


 


Op 1'50" wordt een verhaal verteld dat eigenlijk te schokkend is om waar te zijn. Op de vraag h...
Continue reading ...
 

In Hoeverre lijkt De Nederlandsche Bank (DNB) op de Amerikaanse FED? Veel vragen

Posted by Waterput on Sunday, December 18, 2011, In : Geldzaken 

INLEIDING
In november 2007 schreef ik op mijn vorige waterputsite over de beheerder en schepper van de Amerikaanse dollar: de Federal Reserve Bank (FED) (1). Deze club van private bankiers hadden het voor elkaar gekregen om net voor het kerstreces in 1917 de macht te verwerven over het gehele Amerikaanse bankwezen. Vanaf dat moment kon de Amerikaanse overheid niet langer zelf haar geld drukken, maar moest het geld met rente gaan lenen bij deze groep van private banken. Deze banken konden zovee...

Continue reading ...
 

Een Geheime Bankoverval door het ESM? Het Duivelse ESM Verdrag

Posted by W. Aterput on Friday, December 2, 2011, In : Geldzaken 


Via via kreeg ik uiteindelijk iets te zien over een bepaald in nevelen gehuld Europees verdrag met een inhoud die zó onwaarschijnlijk is dat het haast niet waar kon zijn. Dit ESM-verdrag zou een groep bankiers in Europa (schuilend onder de naam ECB) de macht geven om ongelimiteerd geld te eisen van de 17 eurolanden die dat binnen 7 dagen dienen te betalen. Deze bankiers zouden geen verantwoording hoeven af te leggen, ze zouden niet kunnen worden gecontroleerd, noch kunnen worden vervolgd. Di...


Continue reading ...
 

ECB en IMF Stimuleren het maken van nóg meer Schulden

Posted by Waterput on Friday, October 7, 2011, In : Geldzaken 

In deze roerige economische tijden is het niet makkelijk om nog verbaasd te worden over financiële instellingen, maar het is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) afgelopen week toch gelukt om de wenkbrauwen gefronst te krijgen.

Op 5 oktober was daar als eerste het bericht van ons aller IMF, die al lange tijd bekend staat als een westerse exploitatie-instelling (4) die zoveel mogelijk landen zo diep mogelijk in de schuld wil zien, omdat dat nu immers de me...
Continue reading ...
 

Wie betaalt er nu Eigenlijk het Salaris van het Bestuur van de VGZ-IZA-Univé en Triasgroep?

Posted by Waterput on Wednesday, January 12, 2011, In : Geldzaken 
Sinds ik me ben gaan verdiepen in de wereld van de topinkomens ben ik menigmaal geschrokken van de enorme salarissen die bepaalde bestuursleden/directeuren of medisch specialisten verdienen. In deze bijdrage wil ik me buigen over een merkwaardig verschijnsel dat ik tegen ben gekomen tijdens het bestuderen van het jaarverslag van 2009 van de ziektenkostenverzekeraars die sinds 2007 gefuseerd zijn in de UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias). Daar zag ik namelijk bepaalde zaken staan die niet helemaa...
Continue reading ...
 

Rondje langs de Raden - deel 1 - De Delta Lloyd Groep

Posted by Waterput on Saturday, January 8, 2011, In : Geldzaken 
Geschrokken door de enorme hoeveelheid mensen die in Nederland meer verdienen dan de premier en dan nog wel van ons belastinggeld (zie Schaamtevolle Inkomens) heb ik me voorgenomen meer inzicht te verwerven in de werking van de bestuurselite in ons land. Hierbij ga ik verder dan alleen de publieke functies. Het doel is een overzicht te maken van de mensen die in verschillende raden van bestuur zitten en hun nevenfuncties. Als er openbare salarissen bij kunnen gevonden worden zal ik die ook no...
Continue reading ...
 

Schaamtevolle Inkomens - Een Overzicht

Posted by Waterput on Sunday, December 19, 2010, In : Geldzaken 

Update december 2011: Er is een nieuwe lijst beschikbaar voor de overschrijdingen in 2010 (1). Er waren iets minder mensen die meer verdienden dan een minister (voorheen werd gesproken over de Balkenende-norm, waarbij ik toch dacht dat de premier meer verdient dan een 'gewone' minister, maar hier wordt nadrukkelijk gesproken over het inkomen van een minister), maar ze verdienden gemiddeld wel meer (van 221 duizend naar 234 duizend euro).

In een persbericht van 23 december 2011 staat: "In 2010 ...
Continue reading ...
 
 

Make a Free Website with Yola.