Buiten WiFi/GSM en UMTS worden we tegenwoordig ook getrakteerd op C2000 Zendmasten. Via c2000masten.nl kun je ontdekken waar deze masten verstopt zijn. Op het moment van schrijven (augustus 2010) hebben we er in Nederland 463 geregistreerd staan.

Er valt veel te zeggen over de techniek van deze masten welke in het buitenland vaak wordt aangeduid met Tetra. In het artikel 'Confidential Report on Tetra and Cell Phone Dangers in Great Britain' wordt uitgebreid uit de doeken gedaan waarom deze masten het meest gevaarlijk lijken van alle masten die we inmiddels hebben.

Voor alle duidelijkheid: dit C2000 systeem werkt op een frequentie van 380-390 Mhz en wordt gebruikt door de Nederlandse hulpdiensten zoals de politie, ambulance, brandweer, douane en marechaussee (zie Het Communicatienetwerk C2000).

Het gevaarlijke aan dit systeem is dat de pulsen een frequentie hebben van 17,4 Hz, oftewel 17,4 trillingen per seconde en dat valt binnen de frequentie van de zogenaamde beta-golven die de hersenen zelf produceren (van 14-40 Hz, zie ook Meer Bewustzijn... voor een overzicht van de verschillende hersengolven). Je kunt je voorstellen wat voor een onvoorspelbare effecten kunnen optreden als vooral politieagenten vaak met mobieltjes moeten werken die haast resoneren met hun eigen hersenen, maar net niet.

In het bovengenoemde rapport over C2000 (= Tetra) in Groot Brittanië van B. Trower kunnen we de vergelijkingen lezen met het springen op een trampoline met een bepaald tempo, waarbij het aantal keren springen overeen stemt met de frequentie van je eigen hersengolven. Vervolgens komt daar een groot en loch monster bij dat net iets sneller of langzamer springt. Hierdoor ben je haast wel genoodzaakt je hersengolven mee te laten trillen. Ook na beëindiging van een gesprek zouden de hersenen van de betrokken agent nog langere tijd natrillen op die C2000-frequentie.

In Engeland hebben 170 politie-agenten hun leidinggevende aangeklaagd vanwege klachten door het gebruik van C2000/Tetra (zie 170 Politie agenten ondervinden schade...). Lees ook een uitgebreid kritisch artikel over de opstand tegen Tetra in Engeland: A Popular Revolt (pdf).

Zie voor leuke foto's van zendmasten/antennes op gebouwen in Nederland de site Stralende Foto's