Waterput - Maatschappijkritisch Onderzoek

Browsing Archive: January, 2012

Hoe de Farma Industrie het Placebo-effect probeert te verkleinen

Posted by Waterput on Thursday, January 26, 2012, In : Medische Wereld 

Het boek 'De depressie epidemie' van Trudy Dehue schetst een fascinerend beeld van de wijze waarop de farmaceutische industrie haar pillen probeert op de markt te krijgen (1). Zoals beschreven in (2) zijn er tegenwoordig veel zogenaamde 'Commerciële Research Organizations' die volledig betaald door de farmaceutische bedrijven, o.a. het testtraject verzorgen. Deze bedrijven adverteren met leuzen als 'Wij zorgen ervoor dat uw pillen worden geregistreerd'.

Een lastig verschijnsel binnen deze sec...
Continue reading ...
 

De Wetenschappelijke Huurlingen van de Farmacie

Posted by Waterput on Tuesday, January 17, 2012, In : Medische Wereld 

In het boek 'De Depressie Epidemie' van Trudy Dehue wordt aandacht besteed aan een interessant en uitermate verontrustend verschijnsel in de wereld van het testen van nieuwe farmaceutische producten. Ik heb het hier over de ongekende macht van zogenaamde CRO's, oftewel Commerciële Research Organisaties. Hieronder worden ze beschreven door Dehue:

"Vanwege de grote financiële belangen die ermee gemoeid zijn, verplaatste het geneesmiddelenonderzoek zich steeds meer van academische onderzoeksor...


Continue reading ...
 

Lokale Bijeenkomsten van Kritische Onderzoeksburgers

Posted by Waterput on Thursday, January 12, 2012, In : Plaatselijke Bijeenkomsten 

We leven in een tijd waarin er aan dynamiek geen gebrek is. Op vele terreinen gebeurt er van alles, en helaas pakt dat vaak niet altijd even goed uit voor wat ik maar even de 'gewone burger' zal noemen. Zodra er grote financiële belangen spelen, treedt er een bepaald verschijnsel op waarbij de burger aan het kortste eind trekt. Dit verschijnsel kenmerkt zich door een zekere polarisatie: aan de ene kant heb je de spelers met het geld en de maatschappelijke invloed zoals bedrijven en grotere i...
Continue reading ...
 
 

Make a Free Website with Yola.