Waterput - Maatschappijkritisch Onderzoek

Browsing Archive: November, 2010

Chemokuur, Chemotherapie en Kosten

Posted by Waterput on Sunday, November 28, 2010, In : Medische Wereld 
Er zijn redenen om aan te nemen dat chemotherapie een beperkte invloed heeft op vele vormen van kanker. Het schijnt wel redelijk zinvol te zijn bij leukemie, de ziekte van Hodgkin, maar bij duidelijke orgaangerelateerde tumoren is het vaak al veel minder effectief. Bij kleincellongkanker en bij eierstokkanker wil het soms nog wel eens helpen, maar bij de meeste andere vormen van kanker voegt het weinig toe aan de overlevingskans na 5 jaar. Voor meer wetenschappelijke achtergronden hiervan is ...
Continue reading ...
 

Overzicht Boskapprojecten in Nederland

Posted by Waterput on Friday, November 19, 2010, In : Bomen, Bossen en Heide 

(versie 1 februari 2012) Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er geregeld flink gekapt door bosbeheerorganisaties. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende projecten. Wordt er bij in de bossen ook aanzienlijk gekapt, stuur dan een mail met daarbij foto's en informatie over de hoeveelheid hectaren, de betrokken partijen en verdere achtergronden voor de kap zodat we die op deze site kunnen toevoegen. Momenteel is er nog geen enkele structurele manier waarop de stem van ...
Continue reading ...
 

Wifi Straling tast Bomen aan

Posted by Waterput on Tuesday, November 16, 2010, In : Stralingszaken 
In November 2010 verscheen in het tijdschrift 'Tuin & Landschap' een artikel waarin een onderzoek werd beschreven dat aantoonde dat wifi-straling een negatieve invloed heeft op bomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Een team dat bestond uit onderzoekers van de leerstoelgroep plantcelbiologie van de Wageningen Universiteit toonde aan dat bomen die drie maanden lang werden blootgesteld aan wifi accesspoint duidelijke afstervingsverschijnselen begonnen...
Continue reading ...
 

Samenstelling van Placebo's wordt zelden genoemd in Wetenschappelijk Medisch Onderzoek

Posted by Waterput on Sunday, November 14, 2010, In : Medische Wereld 
In een artikel dat gepubliceerd is in oktober 2010 in the 'Annals of Internal Medicine' werd geconcludeerd dat 92% van de placebo-onderzoeken in hun artikelen géén melding maken van de samenstelling van de gebruikte placebo's. 

In de 167 placebo-gecontroleerde studies uit 2008 en 2009 bleek maar 8% melding te doen van de ingrediënten van de placebo. Je zou je kunnen afvragen waarom het nuttig is om melding te maken van de samenstelling van placebo's: het zijn toch gewoon niet-werkzamen pill...
Continue reading ...
 

Chemokuur heeft in veel gevallen van Kanker nauwelijks Nut, Analyse van artikel Dr. Ulrich Abel, deel 2

Posted by Waterput on Monday, November 1, 2010, In : Medische Wereld 
Dit artikel is een vervolg op deel 1 dat vooral een introductie biedt. Hier wordt verder ingegaan op de bestudering van het artikel van Ulrich Abel uit 1992 - Chemotherapy of Advanced Epithelial Cancer - A Critical Review.

In de introductie stelt Abel dat er meerdere redenen zijn waardoor de verhalen over het succes van chemokuren voor de lokale vormen van kanker met een korreltje zout genomen dienen te worden. Zo wordt gesuggereerd dat sinds de komst van de chemokuren mensen met kanker een la...
Continue reading ...
 
 

Make a Free Website with Yola.